Mulgi Vallavolikogu istungi kutse                                                      

Mulgi Vallavolikogu XXI istung toimub teisipäeval, 29. augustil 2023. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimaja väikeses saalis Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Vallavara koormamine (Palumaa kinnisasi Palu-Toomase kinnisasja kasuks, Palumaa kinnisasi Palu-Jaagu kinnisasja kasuks, Palusalu kinnisasi Palu-Jaagu kinnisasja kasuks, Põllu tänava lõik 2 Põllu tn 15 kinnisasja kasuks)

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

 1. Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

 1. Tikuti detailplaneeringu kehtestamine https://mulgivald.ee/tikuti

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

 1. Vallavara võõrandamine alandatud hinnaga (Heinamaa tn 3, Mõisaküla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Hans Neppo

 1. Vallavara võõrandamine (Karjääri kinnistul metsa raieõiguse müük)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Hans Neppo

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 20, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Hans Neppo

 1. Vallavara koormamine hoonestusõigusega (Rahumäe 11a, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Hans Neppo

 1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 13 „Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

 1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 2. Volikogu liikmete info

Istungi salvestus