Mulgi Vallavolikogu 20.01.2021 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXV istung toimub kolmapäeval, 20. jaanuaril 2021. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimajas Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
 
1. Mulgi valla 2021. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
2. Mulgi valla noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
Ettekandja: noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Maie Bratka
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
3. Mulgi valla aukodaniku nimetuse omistamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
4. Mulgi valla vapimärgi andmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
5. Vallavara võõrandamine (Jaama 20, Halliste alevik)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Saksaveski Majand OÜ)
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindaamise aruande eelnõu avalik väljapanek
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
8. Mulgi Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu täiendamine
Ettekandja: kultuurikomisjoni esimees Urmas Suurpuu
 
9. Kohal algatatud küsimused
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info