Mulgi Vallavolikogu 17.12.2019 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXV istung toimub teisipäeval, 17. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Mõisakülas Kesk tn 4 (vallavalitsuse Mõisaküla piirkonna kontor).

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Halliste Lasteaia „Pääsuke" arengukava 2020–2023 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
2. Abja Lasteaia arengukava 2020–2023 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
3. Karksi-Nuia Noortekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
4. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
 
5. Mulgi valla munitsipaalomandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
6. Munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärade kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
7. Mulgi valla 2020. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
8. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine eelnõu I lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
9. Mulgi Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 7 „Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalituse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine eelnõu I lugemine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info