Riigikogu valimised 2023

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

MULGI VALLA VALIMISJAOSKONNAKOMISJONIDE ASUKOHAD: 

Jaoskond nr 1: Abja Kultuurimaja, Pärnu mnt 28, Abja Paluoja. Jaoskonna tööaeg 27.02- 04.03 2023, kell 12.00-20.00. Valimispäeval 05.03.2023, kell 9.00-20.00. Jaoskond nr 1 telefon 58887367.

Jaoskond nr 1 korraldab ka asukohas hääletamist, haiglas ja hooldekodudes.

 

EELHÄÄLETAMINE väljaspool valimisringkonda

Väljaspool valimisringkonda hääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1 (Abja Kultuurimaja, Pärnu mnt 28, Abja Paluoja) 27.02-02.03.2023, kell 12.00-20.00.

Valimisjaoskonna esimees: Liisi Rääbus.

Liikmed: Mariliis Järvelt, Thea Suvi, Ellen Saron, Sirje Rist (Sotsiaaldemokraadid), Ivo Ploom (EKRE).

Asendusliikmed: Heli Talv, Arvids Tisler.

 

Jaoskond nr 2: Halliste Rahvamaja, Klubi 5, Halliste alevik. Jaoskonna tööaeg 03.03-04.03. 2023. Jaoskonna tööaeg 12.00-20.00. Valimispäeval 05.03.2023, kell 9.00-20.00. Jaoskond nr 2 telefon 58887368.

Valimiskomisjoni esimees: Katrin Tukk

Liikmed: Karin Alp, Reimo Kuusik, Tiina Kuusik, Merike Nõumees.

Asendusliikmed: Deily Tatar, Tiia Tak

 

Jaoskond nr 3: Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia. Jaoskonna tööaeg 03.03-04.03. 2023, kell 12.00-20.00. Valimispäeval 05.03.2023, kell 9.00-20.00. Jaoskond nr 3 telefon 58887369.

Valimisjaoskonna esimees: Elerin Öövel

Liikmed: Alice Virit, Mihkel Tiido, Liivi Loi, Mae Rae, Kristi Põllumäe, Hans Neppo (EKRE). 

Asendusliikmed: Are Jänes, Pille Muska. 

 

Jaoskond nr 4: Mulgi vallavalitsuse Mõisaküla vallamaja (endine linnavalitsuse hoone) , Kesk 4, Mõisaküla. Jaoskonna tööaeg 03.03-04.03. 2023, kell 12.00-20.00. Valimispäeval 05.03.2023, kell 9.00-20.00. Jaoskond nr 4 telefon 58887370.
Valimisjaoskonna esimees: Silvia Kuusik.

Liikmed: Sirje Lepikson, Helve Visnapuu, Merike Andruško, Rauno Rammo (Isamaa).

Asendusliikmed: Lea Fedulova, Jaanus Ermits.

 

Kõik jaoskonna korraldavad kodus hääletamist. Kodus hääletamise avaldusi saab esitada Mulgi valla vallasekretärile milja@mulgivald.ee või jaoskonnakomisjoni esimeestele. 

Jaoskond nr 1 telefon 58887367.

Jaoskond nr 2 telefon 58887368.

Jaoskond nr 3 telefon 58887369.

Jaoskond nr 4 telefon 58887370.

 

 

 E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 

 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

 

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

MULGI VALLA VALIMISKOMISJONI KOOSSEIS JA ASUKOHT

Valimiskomisjon asub aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja. 

Komisjoni koosseis:

Milja Janson, komisjoni esinaine

Inge Dobrus, aseesinaine

Leili Ruus, liige

Tiia Kukk, liige

Piret Leskova, liige

Sirje Lepikson, asendusliige

Eda Misjuk, asendusliige

Valla valimiskomisjoni kontaktandmed milja@mulgivald.ee, 4354788

06.03.2023 algusega kell 10.00 toimub Abja-Paluoja Mulgi vallavalitsuse nõupidamiste saalis (Pärnu mnt 30) häälte teistkorde ülelugemine valla häältelugemiskomisjoni poolt.