Ajaleht Mulgi Sõna ühendab endas varem ilmunud Abja, Halliste ja Mõisaküla ajalehte Lõuna-Mulgimaa ning Karksi valla ajalehte Karksi Sõna.

Mulgi Sõna ilmub kord kuus ning on tasuta saadaval kõigis valla allasutustes, sealhulgas küla- ja rahvamajades,  kultuurikeskustes, piirkonnakeskustes ning elektrooniliselt ka valla kodulehel.

Mulgi Sõna üksiknumbreid saab osta Mulgi vallas tegutsevatest suurematest poodidest hinnaga 0,26 eurot.

Mulgi Sõna saab tellida ka Omniva postkontoritest ja postipunktidest. Aastatellimus maksab 2,86 eurot.

Kuulutused ja teated on valla hallatavatele asutustele ja MTÜdele tasuta. Ärikuulutused on tasulised ja hind sõltub reklaamipinna suurusest.

 

Toimetaja: Evelin Pissarenko, evelin@mulgivald.ee, telefon: 527 3965 (E-R 8.00-12.00, 12.30-16.30)

Küljendaja: Merike Kask

Trükikoda: Vali Press OÜ

 

 

Mulgi Sõna ilmumisega seotud tähtajad 2021:

 

Juuni

Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 2. juuni kell 13.00

Avaldatavad materjalid (nii tekstid kui pildid) hiljemalt 7. juuni kell 13.00

Leht ilmub 22. juunil.

 

Juuli

Leht ei ilmu.

 

August

Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 28. juuli kell 13.00

Avaldatavad materjalid (nii tekstid kui pildid) hiljemalt 2. august kell 13.00

Leht ilmub 17. augustil.