Mulgi valla heakorrakonkurss „Kaunis kodu 2024" ootab kandidaate

Hea vallakodanik, kui märkad heakorrastatud kinnistuid, anna sellest teada
30. juuniks aadressil mulgi@mulgivald.ee
 
Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) kinnistuomaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.
 
Heakorrastatud objektid selgitatakse välja järgmistes kategooriates:
  1. elamud (eramajad, rida- ja korterelamud tihe- ja hajaasustusalal, talumajapidamised);
  2. äri- ja tootmishooned.
Hindamise aluseks on Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord (Vaata siit. Viide  https://www.riigiteataja.ee/akt/427042021037)
Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud.
 
Lisainfo: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees
Raul Song tel. 5246160