« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise kinnistu müügiks Kiikre 29, Mõisaküla

Kinnistu Kiikre tn 29, Mõisaküla linn (katastritunnus 48001:001:0380, sihtotstarve elamumaa, pindala 2880 m²). Pakkumise alghind 3500 (kolm tuhat viissada) eurot.
 
Kirjalik pakkumus esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Kiikre tn 29" 30. aprilliks 2020. a kella 17.00-ks Mulgi Vallavalitsusele aadressile Kesk tn 4, Mõisaküla linn, Mulgi vald.