Mulgi Vallavolikogu 17.03.2022 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu VI istung toimub neljapäeval, 17. märtsil 2022. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:
 
1. Üleriigiline elamute kasutusest väljalangemise ja tühjenemise mustrite uuring ja analüüs – Mulgi vald
Ettekandja: Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Kristi Grišakov
 
2. Mulgi valla teehoiukava 2022–2024
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
 
3. Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 
4. Mõisaküla Kooli ja Mõisaküla Lasteaia tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe, haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas
 
5. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
6. Vastus arupärimisele perearstiabi teemal
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
 
7. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 
 
17. märtsi 2022. a volikogu istung ei ole kogu ulatuses salvestatud. Istung jäädvustatakse statiivil oleva videokaameraga, mistõttu ei märgatud mälukaardi täitumist.
Lindistamist jätkati peale mälukaardi vahetust. Vabandame!