Mulgi Vallavolikogu XXV istung

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 

  1. Mulgi valla 2024. aasta eelarve eelnõu I lugemine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaksoo

p_1_Mulgi_valla_ eelarve_2024._aasta_ projekt

p_1_Seleletuskiri_Mulgi_valla_2024._aasta_eelarve_peojktile

  1. Loa andmine laenu võtmiseks ja olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaksoo

p_2_Mulgi vald - Intressituru ülevaade 21.12.2023

p_2_otsuse_eelnõu_Loa_andmine_ laenu_ võtmiseks_ja_ olemasolevate_laenukohustuste_refinantseerimiseks

p_2_Seletuskiri_Mulgi _Vallavolikogu_otsuse_eelnõule 15 aastane maksegraafik

  1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_määruse_eelnõu_MulgiVVK_21.02.2018_määruse_nr_16_muutmine

p_3_Seletuskiri_määruse_eelnõule_MulgiVVK_21.02.2018. a määruse nr 16 lgi valla koolieelsetes lasteasutustes_muutmine

  1. Vallavalitsusele volituste andmine ja projekti „Abja Gümnaasiumi hoone energiatõhusaks muutmine" omafinantseeringu garanteerimine

Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaksoo

p_4_otsuse_eelnõu_Vallavalitsusele_volituste_andmine_projekti_Abja_Gümnaasiumi_omafin_garanteerimine

  1. Mulgi valla jäätmekava vastuvõtmine

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_5_Lisa_Mulgi_valla_jäätmekava_2024-2029_eelnõu

p_5_määruse_eelnõu_Mulgi_valla_jäätmekava_vastuvõtmine_2024-2029.

p_5_Seletuskiri_Mulgi_valla_jäätmekava_2024-2029

  1. Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_6_Mulgi_Vallavolikogu_keskkonna-_ ja_heakorrakomisjoni_koosseisus_muudatuste_tegemine

  1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  2. Volikogu liikmete info ja vaba mikrofon

 

 

Volikogu istungi salvestus