Mulgi Vallavalitsuse koosseis

 

Vallavanem                 Imre Jugomäe           telefon 435 4781;  5597 2631, e-post imre@mulgivald.ee

Abivallavanem            Ardo Agasild             telefon 435 4793;  527 3965, e-post ardo.agasild@mulgivald.ee

Abivallavanem            Dmitri Orav              telefon 435 5519,  5354 1585, e-post dmitri.orav@mulgivald.ee

Vallavalitsuse liige     Uno Suurmets               telefon 5039 773 , e-post info@unolight.ee

Vallavalitsuse liige      Kunnar Keres           telefon 513 8698, e-post kunnar.keres@gmail.com           

Vallavalitsuse liige      Ervin Tamberg         telefon 435 5600; 5805 2900, e-post ervin.tamberg@mulgivald.ee

Vallavalitsuse liige      Villu Võsa                  telefon 520 0439, e-post villu@mulgivald.ee

Vallavalitsuse liige      Taivo Västrik            telefon 517 2059, e-post taivo.vastrik@hotmail.com

 

Mulgi vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Mulgi Vallavalitsuse koosseisus muudatuste tegemine

 

Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär.