Mulgi Vallavalitsuse koosseis

Vallavalitsuse liige

Telefon

E-post

Imre Jugomäe, vallavanem

435 4781, 5597 2631

imre@mulgivald.ee

Ene Maaten

5698 0787 ene.maaten@mulgivald.ee
Arvi Meidla 435 4793, 523 8596 arvi.meidla@mulgivald.ee
Peeter Mõttus 5695 6063 peeter.mottus@mail.ee
Dmitri Orav 435 5519; 5354 1585 dmitri.orav@mulgivald.ee
Ervin Tamberg 435 5600, 5805 2900 ervin.tamberg@mulgivald.ee
Taivo Västrik 517 2059 taivo.vastrik@hotmail.com

Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär.