Mulgi Vallavolikogu XVII istung

Mulgi Vallavolikogu XVII istung

Toimub teisipäeval, 28. märtsil 2023. a algusega kell 15.00 Halliste rahvamajas Klubi 5, Halliste alevik.

 

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

1. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

Kaasettekandja: teedespetsialist Rein Anton

2. Mulgi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirja II lugemine

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

3. Mulgi Vallavolikogu 20.12.2022 määruse nr 26 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

4. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava 2023-2025 kinnitamine

Ettekandjad: abivallavanem Ardo Agasild ja August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

5. Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Ardo Agasild

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

6. Mulgi Vallavolikogu aseesimehe valimine

7. Mulgi Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

8. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

9. Mulgi Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine

10. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Pargi tn 28a, Karksi küla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

11. Vallavara võõrandamine (Kiviaia 17, Karksi-Nuia)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

12. Vallavara tasuta kasutusse andmine (Veetorni ja Loode tn õhuliini mastid)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

13. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Rainert RL OÜ – Kaubi)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

14. Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord"  muutmine

Ettekandja: volikogu liige Mati Ilisson

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Taevo Viitas

15. Vallavanema ja volikogu esimehe info

16. Volikogu liikmete info

 

Volikogu istungi salvestus

2023.03.28_Mulgi_Vallavolikogu_istungi_kutse