Tasuta õigusabi

HUGO.legal

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu, leping kehtib ühe kalendriaasta.

Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.

1. Vali nõustamiseks sobiv viis, aeg ja koht. Seejärel kirjelda probleemi või lisa dokumendid, kui soovid need juristile tutvumiseks saata.

2. Sisesta oma andmed ning HUGO leiab Sulle vastava valdkonna spetsialisti. Peagi saad e-kirja täpsema info ja lepinguga.

3. Enne nõustamist allkirjasta kliendileping ja tasu ära lepingutasu 5€. Leping saadetakse Sulle e-mailile ning kehtib terve kalendriaasta.

 

Aja saad broneerida SIIT või helistades telefonile 6 880 400. 

Lisainfo

www.hugo.legal/tasuta-oigusabi

Õigusnõustamine ei ole seotud vallavalitsuse poolt pakutavate teenustega!

Suhtlus toimub HUGO.legal nõustajatega.

 

Epikoda.ee

Koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Bürooga (ÕTB) pakume õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10-16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Esimene kontakt toimub telefoni teel – jurist helistab eelregistreerunud kliendile nõustamisajal ja edasised tegevused sõltuvad juhtumi vajadusest.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo:
tel: 53 850 005
e-post: otb@otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

 

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule õigusteenuste osutamine riigi kulul, kus isik võib saada riigi õigusabi kohustuseta hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud või kohustusega ühekordse maksena või osamaksetena täielikult või osaliselt hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud. 


Riigi õigusabi on mõeldud isikutele, kes majanduslikel põhjustel endale ise õigusabi tagada ei suuda, aga vajavad seda õigusmenetluses osalemisel (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, haldusmenetlus, täitemenetlus). Riigi õigusabi annab, isikut esindab ja nõustab Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat.

TAOTLUS riigi õigusabi saamiseks

Selleks, et saada riigi õigusabi, tuleb esitada taotlus riigi õigusabi saamiseks elukohajärgsesse maakohtusse. Taotlusele lisaks tuleb esitada ka majandusliku seisundi teatis. Vajadusel aidatakse eelnimetatud taotlusi täita advokaadibüroodes ja kohtutes.

Lisainfo www.riigioigusabi.ee