Põhikooli lõpetamise toetus

Põhikooli lõpetamise toetus on põhikooli lõpetajale makstav rahaline toetus. Põhikooli lõpetaja toetus makstakse noorele, kes lõpetab põhikooli ja on omandanud põhihariduse. Põhikooli lõpetaja toetus makstakse välja korraldusega nimekirja alusel. Kiituskirjaga põhikooli lõpetajale makstakse lisatoetust. Põhikooli lõpetamise toetuse taotlemiseks avaldust esitama ei pea.
 
Põhikooli lõpetamise toetuse määraks on 50 eurot, kiituskirjaga lõpetamise toetuse määraks on 50 eurot
 
Õigusaktid: