Jäätmemajandusalased õigusaktid

Mulgi valla jäätmekava 2019–2023

Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri

Mulgi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

 

 

Taotluste vormid

1) Jäätmevaldaja soovib jäätmeveo vabastust:
 
 
 
2) Jäätmevaldajad soovivad sõlmida vedajaga ühise jäätmeveo lepingu:
 
 
 
3) Jäätmevaldaja soovib teistsugust veograafikut, kui on ette nähtud õigusaktides:
 
 
 
4) Jäätmevaldaja kinnitus selle kohta, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata:
 
 
 
5) Ehitustööde käigus, ehitusjäätmete tekkimisel üle 10 m3 ja lammutustööde lõppemisel esitatav ehitusjäätmete õiend: