Lumetõrjetööde teostajad Mulgi valla teedel talveperioodil 2018/2019

Mulgi valla munitsipaalteedel, avalikult kasutatavatel erateedel ning Mulgi valda sissekirjutust ning kehtivat prügiveolepingut omavate kodanike sissesõiduteedel teostatakse lumetõrjet ka sellel talvel. Enne lumetõrjeperioodi algust palume kõigil maaomanikel puhastada teeääred võsast ning suurtest okstest, eemaldada või märgistada kõik aiakujunduselemendid, mis võivad lumelükkamisele ette jääda. Teeäärsete takistuste esinemise korral on lumelükkajal õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata. Lumetõrjet alustatakse, kui teed on muutunud sõiduautodele raskesti läbitavaks. Palume kõikidel kodanikel teatada lumetõrjet puudutavatest probleemidest Mulgi Vallavalitsuse vastava piirkonna keskusi.

1. Abja piirkond

 • Kamara, Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre, Veelikse ja Sarja külade  teed- Viktor Teenused OÜ (Viktor Õigus tel 505 1384);
  Abjaku, Põlde, Atika, Saate ja Penuja külade teed- Coldmix OÜ (Toomas Osijärv tel 511 7006);
 • Veskimäe ja Abja-Vanamõisa külade teed-Jussi OÜ (Väino Talu, tel 51 34006);
  Abja-Paluoja linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed- OÜ Abja Elamu (heakorraspetsialist Raul Song (tel 524 6160).

 Info  Abja piirkonna juhilt Arvi Meidla tel 523 8596.

 

2. Halliste piirkond

 • Vana-Kariste küla teed- FIE Mati Käära (tel 529 8015);
  Halliste, Õisu, Kulla, Päidre külade teed- OÜ Milligrupp (kontaktisik Arne Lohu, tel 504 9247;         
 • Uue-Kariste,Rimmu, Mõõnaste külade teed- Viira Kaasiku talu (kontaktisik Erki Vilido tel 5696 5629).

Info majandusnõunikult Kadri Kivimets tel 58876466.


3. Karksi piirkond

 • Karksi-Nuia linn - AS Iivakivi (Priit Laprik tel 518 4402);
 • Karksi, Polli, Tuhalaane, Muri, Suuga, Hirmuküla, Pärsi ja Oti külade teed- Kalviker Transport OÜ (Kalev Jaago tel 514 0421);
 • Mäeküla teed - Maevor Auto OÜ (Einar Voronin tel 5650 5604);
 • Pöögle küla teed- Leeli Talu FIE (Toomas Soots tel 5623 8288);
  Kõvaküla, Sudiste ja Ainja külade teed - FIE Andi Roggenbaum Kiini Talu (Andi Roggenbaum tel 518 4393);
 • Äriküla ja Lilli  küla teed- FIE Elmo Kibe Leo talu (Elmo Kibe tel 511 7013);
 • Pärsi, Allaste, Univere ja Metsaküla teed- Matteron OÜ (Madis Aednik tel 517 6723) .

Info Karksi piirkonna juhilt Dmitri Orav tel 5354 1585.

 

4. Mõisaküla linn

 • Mõisaküla Linnahooldus (Linnahoolduse juhataja Margit Usin tel 522 5661)