LUMETÕRJETÖÖDE TEGIJAD MULGI VALLA TEEDEL TALVEPERIOODIL 2021/2022

 

Mulgi valla munitsipaalteedel, avalikult kasutatavatel erateedel ning Mulgi vallas sissekirjutust ning kehtivat prügiveolepingut omavate kodanike sissesõiduteedel teostatakse lumetõrjet ka sellel talvel. Enne lumetõrjeperioodi algust palume kõigil maaomanikel puhastada teeääred võsast ning suurtest okstest, eemaldada või märgistada kõik aiakujunduselemendid, mis võivad lumelükkamisele ette jääda. Teeäärsete takistuste esinemise korral on lumelükkajal õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata. Lumetõrjet alustatakse, kui teed on muutunud sõiduautodele raskesti läbitavaks. Palume kõikidel kodanikel teatada lumetõrjet puudutavate probleemide korral Mulgi Vallavalitsuse vastava piirkonna keskusi.

 

Lumetõrjetöid teostavad:

 

1. Abja piirkond

 • Kamara, Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre, Veelikse ja Sarja külade teed – Viktor Teenused OÜ (Viktor Õigus, tel 5051384).
 • Abjaku, Põlde, Atika, Saate ja Penuja külade teed – Coldmix OÜ (Toomas Osijärv, tel 5117006).
 • Veskimäe ja Abja-Vanamõisa külade teed – Jussi OÜ (Väino Talu, tel 5134006).
 • Abja-Paluoja linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed – OÜ Abja Elamu (Raul Song, tel 5246160, heakorraspetsialist).

 

Info: Arvi Meidla, tel 5238596

 

2. Halliste piirkond

 • Vana-Kariste küla teed FIE Mati Käära (tel 5298015).
 • Halliste, Õisu, Kulla ja Päidre külade teed – OÜ Milligrupp (Sven Lohu, tel 5251675).      
 • Uue-Kariste, Rimmu ja Mõõnaste külade teed – Viira Kaasiku talu ( Erki Vilido, tel 56965629).

 

Info: Indrek Lepik, tel 58876466

 

3. Karksi piirkond

 • Karksi-Nuia linn – AS Iivakivi (Priit Laprik, tel. 5184402).
 • Karksi, Polli, Tuhalaane, Hirmuküla, Pärsi, Oti, Univere, Metsaküla ja Allaste piirkonna külade teed – Kalviker Transport OÜ (Kalev Jaago, tel. 5140421).
 • Karksi, Mäeküla, Hirmuküla, Sudiste küla ida-ja põhjaosa teed – Maevor Auto OÜ (Einar Voronin, tel. 56505604).
 • Leeli, Pöögle ja Metsaküla piirkonna küla teed – Leeli Talu FIE (Toomas Soots, tel. 56238288).
 • Kõvaküla, Sudiste ja Ainja küla kesk- ja lõunaosa teed – FIE Andi Roggenbaum Kiini Talu (Andi Roggenbaum, tel. 5184393).
 • Lilli küla teed ­– FIE Elmo Kibe Leo talu (Elmo Kibe, tel. 5117013).
 • Lilli ja Sudiste piirkonna küla teed – FIE Kaarel Saaremets (tel. 5665 7795).

 

Info: Dmitri Orav, tel 53541585

 

4. Mõisaküla linn

 • Mõisaküla linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed – Mõisaküla Linnahooldus (Margit Usin tel 5225661, juhataja).