Lapse areng 

Hea suulise kõne oskus on eelduseks lugema ja kirjutama õppimisele. Kui lapsel on probleeme lugemise ja kirjutamisega, kannatab paratamatult ka toimetulek koolis. Seetõttu on tähtis lapse kõne arengu probleeme märgata ja lahendada juba eelkoolieas.

Innove Rajaleidja uued infovoldikud „Lapse kõne areng. 4-5aastane laps" ja „Lapse kõne areng. 6-7aastane laps" aitavadki vanematel oma lapse kõne arengut toetada.

 

Täpsemalt saab tutvuda Innove kodulehel