47. Jaanijooks ümber Karksi-Nuia paisjärve
 
 
1. Eesmärgid:
 
Populariseerida liikumist, tervisejooksu ja sporti. Väärtustada kaunist loodust ja tähistada suvist
pööripäeva.
 
2. Korraldajad:
 
Mulgi vald, Karksi-Nuia Spordikool, sponsorid
Võistluste ametlik kodulehekülg: mulgivald.ee/jaanijooks20241
 
3. Võistluse toimumise aeg ja koht:
 
Võistlus toimub Jaanilaupäeval 23. JUUNIL 2024
Start ja finiš Karksi Ordulinnuse varemetes.
 
4. Distantsid ja stardiajad:
 
11.30 algab kohapeal registreerimine lastejooksudele ja põhidistantsile.
12.30 start kuni 2018 sündinud lastele. Distants 300 m, ajavõtuta.
13.00 300 m distantsi võitjate autasustamine.
13.30 start 2014-2017 sündinud lastele. Distants 700 m, ajavõtuga.
14.15 700 m distantsi võitjate autasustamine.
15.00 Start põhijooksule ja kepikõnnile. Distants 4,4 km.
15.45 Autasustamine
 
5. Lastejooksude vanuseklassid, distantsid ja registreerimine
 
2018 ja hiljem P/T 300m, eelregistreerimisel TASUTA, võistluspäeval 2€ (sularahas)
2017-2014 P/T 700m, eelregistreerimisel TASUTA, võistluspäeval 2€ (sularahas)
Registreerimine võistluspäeval 23.juunil toimub võistluspaigas kella 12.20ni.
NB! Lastejooksude rajad kulgevad Ordulinnuse hoovil.
 
6. Põhidistantsi rada
 
Põhijooks ja kepikõndijad liiguvad ümber Karksi-Nuia paisjärve vastu päeva vabalt valitud rajal.
Kontrollpunkt (vaheajapunkt) asub järve paisu kohal.
 
7. Põhijooksu vanuseklassid
 
MEESTE VANUSEKLASSID
• 1974 ja varem MV II – mehed veteranid (vanemad)
• 1975-1984 MV I – mehed veteranid (nooremad)
• 1985-2005 M – mehed
• 2006-2007 P18 – noormehed
• 2008-2009 P16 – poisid
• 2010-2011 P14 – poisid
• 2012 ja hiljem P12 - poisid
 
NAISTE VANUSEKLASSID
• 1979 ja varem NV II – naised veteranid (vanemad)
• 1980-1989 NV I – naised veteranid (nooremad)
• 1990-2005 N – naised
• 2006-2007 T18 – neiud
• 2008-2009 T16 – tüdrukud
• 2010-2011 T14 - tüdrukud
• 2012 ja hiljem T12 – tüdrukud
Osavõtjad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise.
 
8. Registreerimine
 
- Eelregistreerimine põhijooksule toimub internetis https://my.raceresult.com/287903/
kuni 21.juuni 2024 kell 23.59
 
- Stardipaigas registreerimine 23. juunil kell 11.30 – 14.50
 
9. Põhijooksu osavõtutasu
 
9.1 kuni 21.juuni 2024
Noored (2006 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1959 ja varem sündinud) - 5€
Täiskasvanud (2005 ja varem sündinud) – 10€
9.2 Võistluspäeval kell 11.30-14.30
Noored (2006 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1959 ja varem sündinud) - 10€
Täiskasvanud (2005 ja varem sündinud) – 15€
9.3 Võistluspäeval kell 14.30-14.50
Noored (2006 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1959 ja varem sündinud) - 15€
Täiskasvanud (2005 ja varem sündinud) – 20€
 
10. Autasustamine
 
1) Põhijooksu üldvõitjatele (mees ja naine) karikas ja rahaline auhind 150 eurot.
2) Põhijooksu II koht karikas ja rahaline auhind 100 eurot.
3) Põhijooksu III koht karikas ja rahaline auhind 80 eurot.
4) Põhijooksu 4.-6.koht rahaline auhind 50, 40 ja 30 eurot.
5) Rajarekordi püstitajale meeste ja naiste arvestus 100 eurot.
6) Põhijooksu noorte vanuseklasside kolmele parimale karikas.
7) Igale põhidistantsi lõpetajale diplom ja esimesele 200-le jooksu lõpetajale jooksumedal.
8) Mulgi valla parimale mehele ja naisele sponsorite auhinnad.
9) Jooksust 15. ja 25., 35. korda osavõtnutele nimeline karikas/meene.
10) Kõigi põhidistantsi lõpetanute vahel loositakse välja sponsorite poolt välja pandud
auhinnad.
11) Sponsorite auhindade loosimine algab pärast põhidistantsi autasustamist.
12) Lastejooksude kolmele parimale sponsorite auhinnad, medalid.
 
11. Rinnanumber ja kiip
 
Number kinnitatakse rinnale, see peab olema nähtav kogu võistluse vältel ning seda ei tohi
mingilgi moel muuta (numbri servi ära keerata, numbrit väiksemaks teha jne). NB! Rinnanumbri
taga on kiip, mida ei tohi ära rebida, ega murda. Rinnanumber jääb võistlejale.
 
12. Osavõtjale kindlustatakse
 
Rinnanumber, ajavõtt, tulemus lõpp-protokollis, diplom, jook ja vajadusel esmaabi
 
13. Kontakt ja info
 
Karksi-Nuia Spordikool, Taimo Tugi 522 7798; spordikool@mulgivald.ee
Mulgi Vallavalitsus, Ardo Agasild 511 4351; ardo.agasild@mulgivald.ee
 
Protestid ja küsimused lahendatakse jooksvalt võistluste käigus.
 
KOHTUMISENI STARDIS!