15.05.24

Hoonestusõigus Karksi-Nuia Kultuurikeskuse III ja IV korruse ruumides

Mulgi vald kuulutab välja hoonestusõigusega läbirääkimistega pakkumise korras. 

Mulgi vallale kuulub kinnistu Viljandi mnt 1, Karksi-Nuias (registriosa nr 17499550, katastritunnus 28701:002:0052). Hoone esimesel korrusel on kultuurikeskus ja raamatukogu, teisel korrusel vallavalitsuse bürooruumid.

Hoone kolmanda (258,4 m2) ja neljanda (141,2 m2) korruse ruumid on välja ehitamata ja kasutuseta.

Hoone kolmanda ja neljanda korruse ruumide hoonestusõigusega koormamise eesmärgiks on

  • ruumide väljaarendamine
  • otstarbe leidmine
  • jätkusuutlik kasutamine

Pakkumistel arvestatakse

  • võimalikku positiivset kasu piirkonnale
  • võimalike töökohtade loomist
  • investeeringu suurust

 

Lisainfo:

Abivallavanem Dmitri Orav

dmitri@mulgivald

Tel: +372 5354 1585

 

GALERII ruumidest ja ümbrusest. Fotod: TaavidMeedia

VIDEO Video: TaavidMeedia

 

Loe täpsemalt hoonestusõiguse ja konkursi tingimuste kohta lisades: 

Lisa 1. Hoonestusõiguse seadmise tingimused.

Lisa 2. Konkursi tingimused