19.04.24
Hariduslikud tugiteenused
Hariduslikud tugispetsialistid teenindavad eelisjärjekorras Mulgi valla lapsi ja noori. 
 
Eripedagoog ELIKA KLETTENBERG
Järve tn 1/1
Abja-Paluoja
Vastuvõtuajad: kokkuleppel, e-postil: eripedagoog@abja.ee
☎️ +372 54450570
 
Logopeed Tuuli Talts
Järve tn 1/1
Abja-Paluoja
 

Vastuvõtuajad: E-N kell 13.00-15.30 kokkuleppel, e-postil: logopeed@abja.ee,

☎️ +372 5214243

 

Sotsiaalpedagoog HENELIN KUUSK

Järve tn 1/1

Abja-Paluoja

 

Vastuvõtuajad: E-N kell 13.00-15.30 kokkuleppel, e-postil: sotsiaalpedagoog@mulgivald.ee

☎️ +372 54510360

 
Kliiniline logopeed TEELE LADVA (ajutiselt eemal)