« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Abja Gümnaasiumi direktori ametikohale

Avalik konkurss Abja Gümnaasiumi direktori ametikohale

 

1. Tööülesanded: Kooli süsteemne ja tulemuslik juhtimine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine.

 

2. Töökoha asukoht on Mulgi vald Abja-Paluoja.

 

3. Nõuded kandidaadile:

3.1 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;

3.2 juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

3.3 teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

3.4 töö- ja juhtimiskogemus sarnasel ametikohale vähemalt 3 aasta;

3.5 hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;

3.6 algatus- ja otsustusvõime;

3.7 analüüsi- ja planeerimisoskus;

3.8 väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;

3.9 teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;

3.10 väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (soovituslik) oskus vähemalt suhtlustasandil;

3.11 kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;

3.12 kasuks tuleb autojuhiloa B-kategooria olemasolu.

 

4. Omalt poolt pakume: võimalust panustada kooli arengusse ning olla inspireeriv juht oma meeskonnale; eneseteostusvõimalust ja toetavat meeskonda; erialase enesetäiendamise võimalust.

 

5. Tööle asumise aeg: august 2022.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

6.1 allkirjastatud kandideerimisavaldus;

6.2 elulookirjeldus (CV);

6.3 kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

6.4 kandidaadi kirjalik nägemus tänapäeva kooli juhtimisest ning edasisest arengust;

6.5 muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

7. Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 17. juuliks 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Abja Gümnaasiumi direktor".

 

8. Kontaktisik: haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Alus: Mulgi Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 407

Abja Gümnaasiumi koduleht aadressil www.abjag.vil.ee