Pent Nurmekundi nimeline mulgimurdeline luulevõistlus

Konkursil osalemise lõpptähtaega on pikendatud 1. novembrini 2021!

 

 

Mulgi vallavalitsus korraldab käesoleval aastal Mulgimaa juurtega keeleteadlase ja polügloti, Mulgi murdeluuletaja Pent Nurmekundi auks mulgimurdelise luulevõistluse. 16. detsembril 2021 tähistame auväärt teadlase ja Mulgi murdeluuletaja 115. sünniaastapäeva, mil antakse üle ka luulevõistluse tunnustused.

 

Võistlus kuulutati välja 1. mail ning töid oodatakse kuni 1. novembrini 2021.

Konkursi eesmärk on lisaks mulgimurdelise luule elustamisele tuua just noori mulgimurdelise luule juurde.

 

Pent Nurmekundi nimelise mulgimurdelise luulevõistluse statuut

 

Võistlustöid oodatakse postiaadressil:

Mulgi vald, Abja-Paluoja, 69403, Mulgi vallavalitsus

või e-postile evelin@mulgivald.ee

 

Võistleja saadab 1-5 luuletust. Iga luuletust hinnatakse eraldi.

Võistlustöödel peab olema märgusõna, mis tuleb lisada kinnisesse ümbrikusse kirja sisse või eraldi meilimanusesse autori nime, isikukoodi, aadressi ja kontaktandmetega ning kinnitusega, et ta loovutab võistlustöö esitamisega konkursile autoriõiguse Mulgi vallavalitsusele.

Õpilasautoritel tuleb tööle juurde märkida lisaks eelnevale oma vanus ja kool. Küsitud isikuandmed on vajalikud osalejatele väljastatud loomestipendiumi ja kingituste eest tulumaksu maksmiseks.

 

Võistlustööde hindamine ja tunnustamine

 

Žürii on viieliikmeline, sellesse kuuluvad kirjandusteadlane, kaks eesti keele õpetajat, mulgi kultuuri asjatundja ja kirjandushuviline.

 

Parimaks osutunud täiskasvanud autor ning õpilasautor saavad tänukirja ja loomestipendiumi suurusega 300 eurot. 2. ja 3. kohaga hinnatud täiskasvanud autorid ning õpilasautorid saavad tänukirja ning raamatupoe kinkekaardi maksumusega 50 eurot (2. kohad) ja 40 eurot (3. kohad). Kõik ülejäänud autorid saavad kingituseks raamatupoe kinkekaardid (maksumus 30 eurot). Žürii võib teha tunnustuse osas muutusi.

 

Tunnustused antakse kätte Abja-Paluojal toimuval pidulikul sündmusel millest teavitatakse eraldi.

 

Toetavad: Mulgi vallavalitsus, Mulgi valla muuseumi- ja turismisõprade selts, Mulgi Kultuuri Instituut.

mulgivald.ee/nurmekund