On selgunud Mulgi valla noortevolikogu III kooseisu liikmed

Hääletati 132-l korral. Kokku 118 häält loeti arvestatuks, sh 1 digihääl.

Häälte lugemisel ei arvestatud 14 häält: 7 valenime, 1 vale number, 4 häälel puudus tempel ning 2 elektroonilist häält, millel puudusid digiallkirjad).

1. Kinnitada Mulgi valla noortevolikogu 2023 koosseis alljärgnevalt:

OLIVER MÕTTUS

ILYSSA TINN

ISABELA MURAŠIN

EMIL LINDVEST

ANDERO ALLIKAS

RAIMO VARIK

2. Mulgi valla noortevolikokku ei pääsenud JANELLE LEON. 

 

 

Valimiskomisjon otsustas, et saadud häälte arvu noore kohta meedias mitte kajastada, seega pole nime taga häälte arvu.

Noortevolikogu koosoleku protokoll 07.03.2023

Noortevolikogu koosoleku protokoll 22.03.2023

Noortevolikogu koosoleku protokoll 12.04.2023

Noortevolikogu koosoleku protokoll 31.10.2023

 

 

Mulgi valla noortevolikogu III kooseisu liikmed

Andero Allikas

Vanus: 14

Kool: Abja Gümnaasium

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, et saaksin kaasa aidata toredate sündmuste korraldamisel ja seeläbi saada uusi kogemusi.

Missiooniks on põnevate sündmuste ja põnevate asjade korraldamine Mulgi vallas.

Väga palju meeskonnatöökogemusi pole, kuid õpilasmalevas osalemine oli väga hea ja tore kogemus. Olen viisakas ja sõbralik ning aitan kõiki, kellel on abi vaja.

Vabal ajal meeldib mulle käia jõusaalis ning veeta aega oma sõpradega.

 

Anette Tubli

Vanus: 13

Kool: Halliste Põhikool

Soovin kandideerida Mulgi Valla noortevolikokku sest see on huvitav ja põnev.

Volikogu peamiseks missiooniks on koostöö ja suhtlus, et arendada noorte heaolu vallas.

Meeskonnatöökogemus veel puudub, kuid arvan, et Mulgi valla noortevolikogu on esmase kogemuse saamiseks suurepärane koht.

 

Emil Lindvest

Vanus: 14

Kool: Abja Gümnaasiumis

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, et saada rohkem teadmisi. Soovin panustada oma kodukohta, et siin oleks parem elada. Noortevolikogu liikmena tahan teada, mida on minul Mulgi vallale pakkuda ja kuidas saan kasulik olla. 

Noortevolikogu peamine mission on see, et noored jääksid Mulgi valda elama.

Olen Noored Kotkad Abja rühma liige ja olen nende tegemistes väga palju kaasa löönud. Olen läbi viinud võistlusi ja koolitusi, lisaks käisin Sakala malevas juhtide koolitusel. Vabal ajal teen hea meelega sporti, eelkõige meeldib mulle rattaga sõita. Olen tore, sõbralik ja tihti uudishimulik, sest mulle meeldivad uued teadmised ning see, mis toimub "lava taga".

 

Ilyssa Tinn

Vanus: 14

Kool: Abja Gümnaasiumis

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, sest tahan kaasa rääkida Mulgi valla laste heaolu parandamises. Soovin saada uusi kogemusi, jagada oma ideid ja mõtteid ka teistega.

Noortevolikogu peamiseks missiooniks on luua uusi kogemusi lastele kui ka nende vanematele, muuta igapäeva elu põnevamaks.

Olen hea suhtleja ning kohanen uute olukordadega hästi, meeskonnatöö sujumine on minu jaoks tähtis. Õpilasesinduse liikmena olen aidanud ette valmistada erinevaid sündmusi ning jaganud infot oma klassikaaslastega. Olen aus ja otsekohene. Mulle meeldib jagada oma mõtteid ja ideid koos teistega. Vaba aega sisustan ma tantsimise ja sõpradega koos veetmisega.

 

Isabela Murašin

Vanus: 16

Kool: Abja Gümnaasiumis

Soovin kandideerida, et panna end proovile, saada uusi kogemusi ning ennast arendada.

Peamiseks missiooniks on olla käepikendus valla noortele, et muuta nende elu huvitavamaks ja paremaks.

Kaks aastat olen osalenud malevas, kus meeskonnaga on vaja täita erinevaid tööülesandeid. Esimesel aastal oli põnevaks kogemuseks maleva kohviku organiseerimine. Samuti olen käinud kolm aastat Uue-Peedu Noortelaagris, kus kahe nädala jooksul pea boma meeskonnaga täitma erinevaid ülesandeid.

 

Kaspar Kangus

Vanus: 18

Kool: August Kitzbergi nim Gümnaasium

Kandideerin Mulgi valla noortevolikokku, sest soovin aidata täide viia noorte ideid. Noorte ideede külavaks tegemine on ka volikogu üks peamisi missioone.

Alates 2021 aastast olen August Kitzbergi nim Gümnaasiumi õpilasesinduses ja varasemalt osalesin Viljandi Jakobsoni kooli meediagrupis.

Koolis olen aidanud korraldada Augustite Galat, olen osalenud ja aidanud korraldada mitut noorteprojekti. Suvel 2023 olen Erasmus + noortevahetuses korraldaja.

 

Marju-Nella Klimov

Vanus: 17

Kool: Abja Gümnaasiumis

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, et teha Mulgi valla noorte elu aktiivnsemaks ja tuua nende ellu rohkem elutarkust seoses teemadega, millest koolis ei räägita. Ma soovin osaleda aktiivsemalt Mulgi valla noorte eluolu paremaks muutmises. Tahaksin, et Mulgi valla noored oleksid aktiivsed osalejad ja kokkuhoidvamad.

Noortevolikogu peamiseks missiooniks võiks olla noorte ja nende muredega tegelemine ning suunamine.

Olen pikalt olnud õpilasesinduse liige, mille kaudu olen palju kokku puutunud sündmuste korraldamisega. Põhikoolis tegin loovtööna noortele mängude päeva, mille korraldasin ja viisin ise läbi.

Olen julge noor neiu, kes otsib uusi ja ägedaid kogemusi enda ellu. Õpin Abja Gümnaasiumi 11. klassis sisekaitse suunas. Vabal ajal tegelen lugemisega ja loomadega. Varasemalt olen olnud neli aastat õpilasesinduse liige.

 

Oliver Mõttus

Vanus: 15

Kool: Abja Gümnaasium

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, et saada uusi kogemusi.

Missiooniks on teha midagi head ja toredat Mulgi valda, et noortel oleks siin hea olla. Tegelen ekstreemspordiga milleks on motokross. Vabal ajal käin trennides ja sõpradega õues. Olen käinud mitmeid aastaid Abja Õpilasmalevas kus olen puutunud kokku väga palju meeskonna tööga.

 

Raimo Varik

Vanus: 13

Kool: Abja Gümnaasium

Soovin kandideerida Mulgi valla noortevolikokku, et õppida palju uut.

Volikogu missiooniks on korraldada toredaid sündmusi, teha noori puudutavaid ettepanekuid ning võtta vastu otsuseid.

Puudub meeskonnatöö kogemus, kuid noortevolikogus annan endast parima.

Vabal ajal mängin jalgpalli ja käin sõpradega õues. Muusikakoolis õpin 6. klassis, olen abivalmis ja aktiivne. Mul oleks hea meel anda oma panus Mulgi valla noortevolikokku.

 

Valimised toimusid 13.-19. veebruar 2023

 

*Halliste Põhikoolis toimuvad noortevolikogu valimised kolmapäeval, 15.02, kell 10.50. Ülejäänud aja on valimiskast Halliste kooli raamatukogus.

 *August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis on valimised 16  ja 17. veebruaril kell 10.30-10.55. Ülejäänud aja on valimiskast Karksi-Nuia Noortekeskuses.

*Abja Gümnaasiumis on valimised  neljapäeval 17.02 kell 11.40. Ülejäänud aja on valimiskast Abja Noortekeskuses.

*Mõisaküla Noortekeskuses on valimised E, T, N kell 12.00-19.00

Hääletamisõigus on Mulgi valla noortel 13–26 eluaastat, kes elavad ja/või õpivad Mulgi vallas.

Hääletada saab paberkandjal valimisjaoskonnas Abja Gümnaasiumis, August Kitzbergi nimeline Gümnaasiumis, Halliste Põhikoolis, Abja Noortekeskuses, Karksi-Nuia Noortekeskuses, Mõisaküla Noortekeskuses või edastada hääl digitaalselt valimiskomisjonile aadressil: abjanoortekeskus@gmail.com

Valimistel on igal hääletusõiguslikul noorel üks hääl.

 

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu on kohaliku tasandi noorte osaluskogu, ehk vallavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noortega seotud küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule.

Kohalik omavalitsus on noortele kõige lähemal asuv tasand, mistõttu on sel ka suur roll noorte osaluses. Kaasates noori tagatakse olukord, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Mulgi valla Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Mulgi vallas elavate või õppivate 13-26 aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Mulgi valla noorte huve.

Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katuseorganisatsioon- Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), mille visiooniks on: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju." ENL-i peamiseks eesmärgiks on pakkuda noorteühendustele eeskostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Enne kandideerimist loe kindlasti läbi Mulgi valla Noortevolikogu põhimäärus, mille leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/412022019004

 

Kandideerimine

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab või õpib Mulgi vallas ja kes on valimiste toimumise hetkel 13-26 aastane.

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus hiljemalt 10.02.2023 kell 15.00. Mulgi valla Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 11.02.2023 paberkandjal ning Mulgi valla kodulehel ja Mulgi valla facebookis. Kandidaatidel on lubatud teha aktiivselt reklaami ning kohtuda valijatega.

Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.

 

Valimised

Mulgi valla noortevolikogu valimised toimuvad 13.02.-19.02.2023.

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt hiljemalt 20. veebruaril. Kui kaebusi laekunud ei ole, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Komisjoni esimees esitab valimistulemused üldkogul ning teeb teatavaks kandidaatide isiklikud hääletustulemused. Valimiskomisjoni kuuluvad Mulgi valla nelja piirkonna noorsootöötajad ja koolide õpilasesinduste esindajad ning valimiskomisjoni kontaktiks on e-maili aadress reelika@mulgivald.ee

Kandideerimiseks täida avaldus SIIN

 

 

Mulgi valla noortevolikogu

Mulgi valla noortevolikogu kasvas välja 2018. aastal augustis loodud noorte aktiivgrupist, kuhu kuulusid Sigrit Saar, Reet Joosing, Kadri Taim ja Kertu Mölder. 2019 aasta maikuus toimusid esimesed Mulgi valla noortevolikogu valimised ning moodustati noortevolikogu, kuhu kuuluvad neljast Mulgi valla piirkonnast kümme noort.
 
Mulgi valla noortevolikogu esimene koosseis
ESIMEES Sigrit Saar
ASEESIMEES Berit Tugi
PROTOKOLLIJA Kaili Saar
KOMMUNIKATSIOONIJUHT Kaire Kannistu
Reet Joosing
Liis Getliin Kala
Saara Kiivit
Kevin Rull
Cärol Ruukel
Iti Marii Varik
 
Mulgi valla noortevolikogu teine koosseis
Berit Tugi 
Kätlin Tiidu
Keili Tuisk
Erik Raagmets
Aivo Jüris
Eric Ilsen
Kaili Saar
 
Mulgi valla noortevolikogu eesmärgiks on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa kohalikul tasandil otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu ning võimaldab noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. 
 
Facebook Mulgi Valla Noortevolikogu
Kohtumispaik Abja Noortekeskus