Kaeveloa taotlemine ja kaevetööde planeerimine

Kaevetööde kavandamisel palume võtta ühendust:

Rein Anton (teedeseptsialist)
Telefon: 511 5422
e-post: rein.anton@mulgivald.ee

 

Mulgi valla kaevetööde eeskiri

 

Kaeveloa taotlus

Kooskõlastused

Kaeveluba

Kaevetööde üleandmise akt