Elukohatoimingud

Elukoha registreerimiseks Mulgi valda peab elukohateate esitama Mulgi Vallavalitsusele ühel järgmisel viisil:

 • isiklikult kohale minnes perekonnaseisuametniku juurde. 
 • saates posti teel avaldaja poolt valitud ühele aadressile:
  1. Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond;
  2. Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond;
  3. Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond;
  4. Kesk tn 4, Mõisaküla, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond.
 • saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel mulgi@mulgivald.ee;
 • E-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. E-rahvastikuregistrisse sisenemiseks on vajalik kehtiv ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID.

 

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.
Kui elukohateate esitaja ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, peab teatele lisama koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (näiteks üürilepingust) või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb anda elukohateatele või lisada elukohateate juurde eraldi dokumendina.