Päis

 

Ajaleht Mulgi Sõna ilmumine ja tellimine

Ajaleht Mulgi Sõna ühendab endas varem ilmunud Abja, Halliste ja Mõisaküla ajalehte Lõuna-Mulgimaa ning Karksi valla ajalehte Karksi Sõna.

 

Alates 2022. aasta jaanuarist jõuab ajaleht Mulgi Sõna tasuta otse iga Mulgi valla elaniku postkasti. Seetõttu pole Mulgi valla piires lehte eraldi koju tellida enam tarvis. 

 

NB! Kui olete Mulgi Sõna tellija, kuid ajaleht on tellitud väljapoole Mulgi valda, toimub ajalehe tellimine tavapäraselt.

 

Mulgi Sõna on piiratud koguses tasuta saadaval ka valla allasutustes (kohalike piirkondade vallamajades) ja piirkonnakeskustes.

 

Mulgi Sõna on võimalik lugeda ka elektrooniliselt valla kodulehel. Jooksvad lehenumbrid lisatakse nädala jooksul pärast ilmumist kodulehe arhiivi (vaata all pool "Mulgi Sõna arhiiv")

 

Mulgi Sõna üksiknumbreid poodidest alates jaanuarist 2022 osta ei saa, küll aga saab lehte tellida väljapoole Mulgi valda aastatellimusena üle Eesti kõikides Omniva postkontorites ja postipunktides kohapeal. (Tellimise kataloogis on märgusõna „Mulgi Sõna" ja tellimise number on 00927). Aastatellimus maksab 2,86 eurot. Loomulikult saab soovi korral ajalehte Mulgi Sõna tellida ka Mulgi vallas asuvale aadressile.

 

Reklaamid ja teated Mulgi Sõnas

Tasuta on kuulutused ja teated valla hallatavatele asutustele ja MTÜdele.

 

Tasulised on reklaamid, kuulutused ja teated juriidilistele isikutele (välja arvatud valla hallatavad asutused ja MTÜd) ning eraisikutele ning hind sõltub reklaami pinna suurusest:

  • 0,5 moodulit, kuni 105 tähemärki koos tühikutega (44 x 23 mm) – 10 eurot
  • 1 moodul, 1/48 lk (44 x 46 mm) – 15 eurot
  • 2 moodulit, 1/24 lk (90 x 46 mm või 44 x 94 mm) – 20 eurot
  • 4 moodulit, 1/12 lk (90 x 94 mm) – 40 eurot
  • 6 moodulit, 1/8 lk (90 x 142 mm või 136 x 94 mm) – 60 eurot
  • 8 moodulit 1/6 lk (90 x 190 mm või 182 x 94 mm) – 80 eurot
  • 12 moodulit, 1/4 lk (136 x 190 mm või 182 x 142 mm) – 100 eurot
  • 24 moodulit, 1/2 lk (276 x 191 mm) – 200 eurot

 

Reklaami ja kuulutuste pinnad visuaalselt:

Dokumendid:

 

Kontakt ja info

Toimetaja: Mae Rae, mae@mulgivald.ee

Küljendaja: Merike Kask

Trükikoda: Vali Press OÜ

Tiraaž: 3700 (alates 03.2023)

Otsepost Mulgi vallas: Omniva

Tellimine: väljapoole Mulgi valda saab aastatellimusi teha Omniva postkontorites ja postipunktides. Aastatellimus maksab 2,86 eurot. (kataloogis: Mulgi Sõna, tellimise number 00927).

 

Ajaleht Mulgi Sõna ilmub kord kuus (välja arvatud augustis).

 

Mulgi Sõna kaastööd ja ilmumisega seotud tähtajad

NB! Palun saatke materjalid esimesel võimalusel, ei pea ootama viimast tähtaega.

Hilinenud info ei pruugi lehte jõuda.

 

AUGUSTIS LEHTE EI ILMU

Oktoobri Mulgi Sõna kaastööd palun saata reedeks , 15.09. 2023 aadressile mae@mulgivald.eetel 5218736.