Mulgi Vallavolikogu 15.11.2021 istungi päevakord

17. oktoobril 2021. a valitud Mulgi Vallavolikogu I istung toimub esmaspäeval,  15. novembril 2021. a algusega kell 15.00 Abja kultuurimaja saalis Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.
 
Istungi p ä e v a k o r r a s on: 
 
1. Mulgi Vallavolikogu esimehe valimine
 
2. Mulgi Vallavolikogu aseesimeeste arvu määramine ja volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
 
3. Mulgi Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine