Toetus kinnipidamiskohast vabanenule

Toetus kinnipidamiskohast vabanenule on ühekordne rahaline toetus. Toetust kinnipidamiskohast vabanemisel makstakse isikule, kes vabaneb kinnipidamiskohast ja kelle elukoht rahvastikuregistrijärgselt on Mulgi vald. Toetus makstakse ühe kuu jooksul arvates isiku vabanemisest kinnipidamiskohast.
 
Kinnipidamisasutusest vabanenule toetuse määraks 30 eurot.
 
Õigusaktid: