Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. 

Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnatoimingute tegemiseks peab isik pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.

Elanikele teenuste parema kättesaamise võimaldamiseks töötavad Mulgi Vallavalitsuse perekonnaseisuametnikud kõikides valla piirkondades:

  • Abja piirkond on endise Abja valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja;
  • Halliste piirkond on endise Halliste valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Kulla Leerimaja, Kulla küla;
  • Karksi piirkond on endise Karksi valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia;
  • Mõisaküla piirkond on endise Mõisaküla linna haldusterritoorium, ametnike asukoht Kesk tn 4, Mõisaküla.

Matusetoetus

Matusetoetus on matusekulude osaliseks katmiseks makstav rahaline toetus. Matusetoetust makstakse Mulgi valla alalise elaniku surma korral matusekulude kandjale avalduse ja surmatõendi alusel. Matusetoetuse avaldus menetletakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul esitamisest. Väljamaksmise aluseks on taotleja avaldus.
 
Matusetoetuse määraks on 250 eurot.
 
Õigusaktid: 
 
Avalduse blankett: