Matusetoetus

Matusetoetus on matusekulude osaliseks katmiseks makstav rahaline toetus. Matusetoetust makstakse Mulgi valla alalise elaniku surma korral matusekulude kandjale avalduse ja surmatõendi alusel. Matusetoetuse avaldus menetletakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul esitamisest. Väljamaksmise aluseks on taotleja avaldus.
 
Matusetoetuse määraks on 250 eurot.
 
Õigusaktid: 
 
Avalduse blankett: