Sünnitoetus

Sünnitoetus on lapse sünni korral ühele vanemale makstav rahaline toetus. Sünnitoetuse esimene osa makstakse ühele vanemale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mulgi vald. Teine osa makstakse kui lapse elukoha aadress on tema 1,5 aastaseks saamisel Mulgi vald. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50% toetuse määrast lapse sünni registreerimisel ja 50% toetuse määrast lapse pooleteise aastaseks saamisel. Mitmike sünni korral makstakse toetust iga sündinud lapse eest. Eestkostjale või lapsendajale makstakse sünnitoetust erandjuhul vallavalitsuse korraldusega.
 
Sünnitoetuse menetletakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul esitamisest. Väljamaksmise aluseks on taotleja avaldus
 
Sünnitoetuse määraks on 500 eurot
 
Õigusaktid: 
 
Avalduste blanketid: