Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. 

Perekonnatoimingute tegemiseks peab isik pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.

Elanikele teenuste parema kättesaamise võimaldamiseks töötavad Mulgi Vallavalitsuse perekonnaseisuametnikud kõikides valla piirkondades:

  • Abja piirkond on endise Abja valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja;
  • Halliste piirkond on endise Halliste valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Kulla Leerimaja, Kulla küla;
  • Karksi piirkond on endise Karksi valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia;
  • Mõisaküla piirkond on endise Mõisaküla linna haldusterritoorium, ametnike asukoht Kesk tn 4, Mõisaküla.

Sünnitoetus

Sünnitoetus on lapse sünni korral ühele vanemale makstav rahaline toetus. Sünnitoetuse esimene osa makstakse ühele vanemale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mulgi vald. Teine osa makstakse kui lapse elukoha aadress on tema 1,5 aastaseks saamisel Mulgi vald. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50% toetuse määrast lapse sünni registreerimisel ja 50% toetuse määrast lapse pooleteise aastaseks saamisel. Mitmike sünni korral makstakse toetust iga sündinud lapse eest. Eestkostjale või lapsendajale makstakse sünnitoetust erandjuhul vallavalitsuse korraldusega.
 
Sünnitoetuse menetletakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul esitamisest. Väljamaksmise aluseks on taotleja avaldus
 
Sünnitoetuse määraks on 500 eurot
 
Õigusaktid: 
 
Avalduste blanketid: