Puudega laste transpordikulude toetus

Puudega laste transpordikulude toetus on koolieelses lasteasutuses või üldhariduskooli käivale puudega lapse vanemale makstav sõidukulude toetus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks ja erandkorras teiste avalike teenuste kasutamiseks. Puudega laste transpordikulude toetus makstakse puudega lapse vanemale koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli tõendi alusel, millest nähtub lapse kohalolek antud perioodil. Sõidukulud makstakse välja üks kord kuus.
 
Puudega laste transporditoetuse määraks on 0,20 eurot kilomeetri kohta või 2/3 esitatud kuludokumendi maksumusest.
 
Õigusaktid: 
 
Avalduse blankett: