Pent Nurmekundi nimeline mulgimurdeline luulevõistlus 2023

 

 

 

Mulgi vallavalitsus korraldab käesoleval aastal Mulgimaa juurtega keeleteadlase ja polügloti, Mulgi murdeluuletaja Pent Nurmekundi auks mulgimurdelise luule ja jutu võistluse. 

Võistlustöid oodatakse kuni 1.detsembrini

Konkursi eesmärk on lisaks mulgimurdelise luule  ja jutu elustamisele tuua just noori mulgi keele juurde. 

Võistlustöid oodatakse postiaadressil:

Mulgi vald, Abja-Paluoja, 69403, Mulgi vallavalitsus

või e-postile mulgi@mulgivald.ee

 

Võib saata kuni b 1-5 luuletust ja kuni kaheleheküljeline jutt.  Iga luuletust ja juttu hinnatakse eraldi

Võistlustöödel peab olema märgusõna, mis tuleb lisada kinnisesse ümbrikusse kirja sisse või eraldi meilimanusesse autori nime, isikukoodi, aadressi ja kontaktandmetega ning kinnitusega, et ta loovutab võistlustöö esitamisega konkursile autoriõiguse Mulgi vallavalitsusele.

Õpilasautoritel tuleb tööle juurde märkida lisaks eelnevale oma vanus ja kool. Küsitud isikuandmed on vajalikud osalejatele väljastatud loomestipendiumi ja kingituste eest tulumaksu maksmiseks.

 

Võistlustööde hindamine ja tunnustamine

 

Žürii on viieliikmeline, sellesse kuuluvad kirjandusteadlane, kaks eesti keele õpetajat, mulgi kultuuri asjatundja ja kirjandushuviline.

Auhinnad on rahalised. 

Tunnustused antakse kätte Abja-Paluojal toimuval pidulikul sündmusel millest teavitatakse eraldi.

 

Toetavad: Mulgi vallavalitsus, Mulgi valla muuseumi- ja turismisõprade selts, Mulgi Kultuuri Instituut.

mulgivald.ee/nurmekund

 2021. Tunnustati esimese Pent Nurmekundi nimelise luulevõistluse võitjaid

Möödunud aasta aprillis kuulutas Mulgi vallavalitsus esmakordselt välja legendaarse keeleteadlase Pent Nurmekundi nimelise mulgimurdelise luulevõistluse, mille võistlustöid oodati novembrini 2021. Konkursil osales 12 võistlejat kokku 48 luuletusega. Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine toimus 20. jaanuaril Abja Kultuurimajas.

 

Tänusündmusel olid kohal konkursil osalejad ning Mulgi vallavalitsuse ja vallavolikogu, Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgi valla muuseumide ja turismi sõprade seltsi esindajad. Sõna võtsid Mulgi vallavolikogu aseesimees ja konkursi eestvedaja Peeter Rahnel ning vallavanem Imre Jugomäe. Pent Nurmekundist ja temaga kohtumisest kõnelesid ka konkursi idee autor Aino Pilt ning ülevaate keeleteadlase elust ja mõjust andis õhtujuht Karin Sepp. Akordionil musitseeris Abja muusikakooli õpilane Rivon Riigor. Kõlasid mitmed Pent Nurmekundi luuletused Karin Sepa ja Aino Pildi esituses ning õhtu lõpetuseks esitas oma mulgikeelset luulet ka konkursi võitja Enno Kriisa.

 

Tunnustused

Täiskasvanute arvestuses anti välja kolm auhinnalist kohta ja lisaks neli eripreemiat: parim vemmalvärss, parim lasteluuletus, parim pärimusliku sisuga luuletus ja parim värsivormis naljalugu. Õpilaste arvestuses anti välja esimene koht. Võidutööde autorid said aukirja ja loomestipendiumi, osalejatele jagati au- ja tänukirjadele lisaks ka raamatupoe kinkekaarte.

 

Žürii koosseisus Laine Lindvest, Kristi Ilves, Sirje Renter, Kerstin Rei ja Ingrit Porkanen tegi otsuse järgnevalt:

 

Täiskasvanute kategooria

I koht – luuletus "Luudus puhkas", autor Enno Kriisa

II koht – luuletus "Vanaemält edimesele latselatsele", autor Sirje Kasendi

III koht – luuletus "Sirguke", autor Vello Jaska

 

Eripreemiad

Parim vemmalvärss – "Lännu ja minnu", autor Kalle Gaston

Parim lasteluuletus – "Põrsakside lugu", autor Tiina Tafenau

Parim pärimusliku sisuga luuletus – "Pell", autor Mai Järmut

Parim värsivormis naljalugu – "Mõtisklus", autor Jüri Tamtik

 

Õpilaste kategooria

I koht – luuletus "Must rästäs, musträstäs", autor Robin Liiber

 

Pent Nurmekundi nimelisel mulgimurdelisel luulevõistlusel osalenud võistlustööde valik avaldatakse mulgikeelses väljaandes Üitsainus Mulgimaa, mis ilmub ka ajalehe Mulgi Sõna vahel, ning luuletusi saab peatselt lugeda Mulgi valla koduleheküljel mulgivald.ee/nurmekund.

 

Pent Nurmekund ja luulevõistlus

Pent Nurmekundi nimeline mulgimurdeline luulevõistlus korraldati Mulgimaa juurtega keeleteadlase, polügloti, orientalisti ja Mulgi murdeluuletaja Pent Nurmekundi auks. 16. detsembril 2021 oli auväärt teadlase ja murdeuurija 115. sünniaastapäev. Pent Nurmekund, kelle on Eesti rahvas valinud ka eelmise sajandi saja mõjukama eestlase hulka, hindas kõrgelt just mulgi keelt ja kultuuri. Tema tegevus Tartu Ülikooli orientalistika kabineti ellukutsumise ning idamaade keelte ja kultuuri õpetamisel on hindamatu.

Mulgimurdelise luulevõistluse idee sündis põliste mulgi juurtega Aino Pildil, kes on lapsena ka isiklikult Pent Nurmekundiga kohtunud. Konkursi eesmärk on lisaks mulgimurdelise luule elustamisele tuua ka noori mulgimurdelise luule juurde.

 

Pent Nurmekundi nimelise mulgimurdelise luulevõistluse korraldajad ja toetajad on Mulgi vallavalitsus, Mulgi valla muuseumide ja turismi sõprade selts, Mulgi Kultuuri Instituut ja Peeter Rahnel.

 

Foto: žürii esindaja Laine Lindvest, luulekonkursi 1. preemia laureaat Enno Kriisa, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ja Mulgi vallavolikogu aseesimees ning konkursi eestvedaja Peeter Rahnel. Foto autor: Evelin Pissarenko

 

 

Pent Nurmekundi nimelise mulgimurdelise luulevõistluse võidutöö

 

Luudus puhkas

Enno Kriisa

 

Lepälinnul kurva silmä,

mõts täüs vett, om märjä ilmä.

Vesiroosi õite ilun

pikutive tiigin vilun.

Õdak iilse allaudun,

orav kuuseladvan tudup.

Tuul es lõõtsu, vakka targu,

säästse pelglikke ja argu.

Üükull vakka, lukun suu,

makap taivas, makap kuu.

Ürgne rahu paites rinda,

vaikus väärse kallist inda.

Luudus puhkas, kogus rammu,

tuu nii ollu joba ammu.

 

Ole pimme pääle jäänu,

koduni viil mõne käänu.

Kastest like püksiseere,

umbekasund aiaveere.

Piagi tarre jõvvas suuja,

silm es jaksa, vajus luuja.

Õndsan unen paite kuud,

taivatähe saave suud.