Korraldatud jäätmevedu

Mulgi vallas teostab korraldatud jäätmevedu AS Ragn Sells.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab üle anda Viljandi jäätmejaama.

Viljandi jäätmejaam