Arengukavad

 

Abja-Paluoja soojamajanduse arengukava 2016-2026

 
 
 

Haridusasutuste arengukavad

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava 2023-2025

Abja Gümnaasiumi arengukava 2022–2026 kinnitamine

Halliste Lasteaia „Pääsuke" arengukava 2020–2023 kinnitamine

Abja Lasteaia arengukava 2020–2023 kinnitamine

Halliste Põhikooli arengukava aastateks 2019-2023 kinnitamine

Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2020–2024 kinnitamine

Õisu Lasteaia arengukava 2021–2024 kinnitamine