Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 9. aprill 2018 ning taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa. Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotluse esitamine

Taotlus koos vajalike lisadega esitada hiljemalt 11.06.2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mulgi vallavalitsusele Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või mulgi@mulgivald.ee

Võimalus esitada ka Mulgi valla OMA ELAMISPIIRKONNAS:

Halliste piirkond, Leerimaja, Kulla küla või anneli@mulgivald.ee;

Abja piirkond, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või arvi@mulgivald.ee;

Karksi piirkond, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia või karksi@mulgivald.ee.

Vajalikud dokumendid

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida:

Arvi Meidla telefon 435 4793, e-post arvi@mulgivald.ee või

Anneli Pälsing  telefon 436 3185, e-post anneli@mulgivald.ee.

Seotud dokumendid: