Abja lasteaed otsib oma meeskonda
LASTEAIAÕPETAJAT (1,0)
 
 
Oleme arenev õppiv organisatsioon ning ootame särasilmset, pühendunud ja arenemissooviga uut meeskonnaliiget!
 
Ootame Sind, kui oled:
1. nõuetele vastava kvalifikatsiooniga või seda omandamas;
2. loov ja rõõmsameelne;
3. väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
4. koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
5. kohusetundlik ja hoiad korras tööalase dokumentatsiooni;
6. valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.
 
Peamised tööülesanded:
1. laste mitmekülgne arendamine ja arengu jälgimine;
2. lõimitud lapsekeskse õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine nii rühmas
kui individuaalselt;
3. koostöö lastevanematega.
 
Kandideerimine
Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, CV, avaldus ja visioon „Kuidas mina õpetajana lähtun lapsest" esitada digiallkirjastatult hiljemalt 24. märtsiks e-posti aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Info telefonil 4354170.
Eakatekodu MULGI HÄÄRBER pakub vahetustega tööd
HOOLDAJALE
 
Töö toimub graafiku alusel, väljaõpe kohapeal. Kandideerimissoovid on oodatud oktoobri lõpuni. 
Kontakt: info@mulgihaarber.ee või +372 5850 5032

 

AS Textuur otsib
PINKIDE OPERAATOREID

 

Karksi-Nuias asuv puidutööstusettevõte AS Textuur otsib 2020. aastal valminud moodsasse puitkomponente valmistavasse vabrikusse pinkide operaatoreid (täisautomaatsed pingid: nelikant, sõrmjätk, saed).

Töö kahes vahetuses. CV palume saata textuur@textuur.ee või helistada telefonil 50 51 257.

 

Abja Lasteaed ja Abja Spordi- ja Tervisekeskus otsivad oma meeskonda
AJUTISI ASENDUSTÖÖ HUVILISI
 
Põhiülesandeks on asendada põhipersonali haigestumise, õppepuhkusel või koolitusel viibimise korral. Töö sõltub asendatavast perioodist ja lähtub asutuse töögraafikust.
 
Kui oled paindlik, vaba ajagraafikuga, valmis ootamatult tööpostile saabuma ning töötama vastavalt vajadusele päeva- või nädalakaupa erinevatel ametikohtadel töötajate puudumisperioodide ajal, siis võta meiega ühendust.
 
Töö ei sobi inimesele, kes otsib stabiilset täiskohaga sissetulekut, vaid isikule, kelle elustiil võimaldab vaba ajakava.
 
Vajalik on enne tööle asumist esitada tervisetõend. Asendajatega sõlmitakse käsundusleping. Palun saada meile oma CV, kus on muuhulgas kirjas sinu haridustase, täienduskoolitused ja töötamiseks vaba ajakava.
 
Kontakt ja dokumendid:
 
Abja Lasteaed e-post abjalasteaed@mulgivald.ee
Abja spordi- ja tervisekeskuse e-post spordikeskus@abja.ee
 
Käesoleva kuulutuse eesmärk on koostada huviliste nimekiri, et vajadusel oleks võimalik nende poole pöörduda.