Mulgi  Vallavalitsus pakub tööd 
Karksi-Nuia Noortekeskuse JUHATAJALE

 

1. Tööülesanded

Noortekeskuse tegevuse eesmärk on läbi koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Põhilised ülesanded: noortekeskuse tegevuse juhtimine ja asutuse üldise arengu eest vastutamine; läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, noorte vaba aja sisustamine kodu- ja koolivälisel ajal ning noores vastutuse ja õigete väärtushinnangute kasvatamine; noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö küsimustes, koostöö teiste organisatsioonidega Mulgi vallas, Eestis ja ka välismaal; koostöö Mulgi valla noortekeskustega, ühistes tegevustes osalemine, sh noorte töö-, puhke- ning projektilaagrite korraldamine, noorsootegevusealaste projektide algatamine ja läbiviimine; laste- ja noorte ürituste organiseerimine, korraldamine ja läbiviimine; noortekeskuse ruumide haldamine; osalemine noortekeskuse eelarve koostamise protsessis.

 

2. Töökoha asukoht on Mulgi vald (Tartu mnt 22, Karksi-Nuia, Viljandi maakond).

 

3. Nõuded kandidaadile:

3.1 keskharidus;
3.2 koostöövalmidus;
3.3 väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
3.4 organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
3.5 eesti keele oskus kõrgtasemel;
3.6 arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus.

 

4. Kasuks tuleb:

4.1 isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
4.2 varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel.

 

5. Tööle asumise aeg alates 10. augustist 2020.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

6.1 kirjalik avaldus;
6.2 elulookirjeldus (CV);
6.3 lühivisioon noortekeskuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
6.4 haridust tõendava dokumendi koopia;
6.5 muud dokumendid kandidaadi soovil.

 

7. Dokumendid esitada 20. juuliks  2020 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja".

 

8. Lisainformatsioon: Dmitri Orav (abivallavanem), telefon 5354 1585, e-posti aadress dmitri.orav@mulgivald.ee.

 

Konkursi viib läbi komisjon koosseisus: vallavanem Imre Jugomäe, abivallavanem Dmitri Orav, noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Daisi Tatar. Komisjon teeb otsuse  konkursi tulemuste kohta hiljemalt  31.07.2020.

Eakatekodu MULGI HÄÄRBER pakub pikaajalist tööd
HOOLDAJALE
 
Töö toimub graafiku alusel, väljaõpe kohapeal.
Kontakt: info@mulgihaarber.ee või +372 53004191

 

AS Textuur otsib
KATLAOPERAATORIT

 

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse ettevõte AS Textuur otsib katlaoperaatorit.

CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee või võtta ühendust tootmisjuhiga telefonil 51 75 485.

AS Textuur otsib
Volvo frontaallaaduri juhti ja remonttööde mehhaanikut

 

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse ettevõte AS Textuur otsib Volvo frontaallaaduri juhti ja remonttööde mehhaanikut.

CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee või võtta ühendust tootmisjuhiga telefonil 51 75 485.

Abja Lasteaed ja Abja Spordi- ja Tervisekeskus otsivad oma meeskonda
AJUTISI ASENDUSTÖÖ HUVILISI
 
Põhiülesandeks on asendada põhipersonali haigestumise, õppepuhkusel või koolitusel viibimise korral. Töö sõltub asendatavast perioodist ja lähtub asutuse töögraafikust.
 
Kui oled paindlik, vaba ajagraafikuga, valmis ootamatult tööpostile saabuma ning töötama vastavalt vajadusele päeva- või nädalakaupa erinevatel ametikohtadel töötajate puudumisperioodide ajal, siis võta meiega ühendust.
 
Töö ei sobi inimesele, kes otsib stabiilset täiskohaga sissetulekut, vaid isikule, kelle elustiil võimaldab vaba ajakava.
 
Vajalik on enne tööle asumist esitada tervisetõend. Asendajatega sõlmitakse käsundusleping. Palun saada meile oma CV, kus on muuhulgas kirjas sinu haridustase, täienduskoolitused ja töötamiseks vaba ajakava.
 
Kontakt ja dokumendid:
 
Abja Lasteaed e-post abjalasteaed@mulgivald.ee
Abja spordi- ja tervisekeskuse e-post spordikeskus@abja.ee
 
Käesoleva kuulutuse eesmärk on koostada huviliste nimekiri, et vajadusel oleks võimalik nende poole pöörduda.