Avalik konkurss Mulgi  Vallavalitsuse  
HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks

 

Põhiülesanded:  Haridus- ja noorsootööspetsialisti ülesanneteks on Mulgi valla haridus- ja noorsootöö koordineerimine ja korraldamine.

Põhilisteks ülesanneteks on:

 • haridus- ja noorsootöö korraldamine vallas, sh valla haridusasutuste koostöö korraldamine, haridusalase tegevuse koordineerimine, noorsootöö ja huvihariduse kvaliteetse toimimise tagamine;
 • haridusasutuste juhtide ja vallaelanike nõustamine;
 • haridus- ja noorsootöö valdkonna registrite ja arvestuste pidamine ning aruandluste koostamine;
 • haridus- ja noorsootöö valdkonna toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuste kasutamise üle;
 • haldusaktide koostamine.

 

Ametikoha asukoht on Mulgi vald.

 

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus;
 • kasuks tuleb avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • töövaldkonnaga seotud õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • iseseisvus ja analüüsivõime;
 • pingetaluvus;
 • ausus, korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, abivalmidus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B kategooria lubade olemasolu.

 

Pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täienduskoolitust;
 • meeldivat töökeskkonda.

 

Tööle asumise aeg: 16. august 2021.

 

Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 23. juuliks 2021  aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Haridus- ja noorsootööspetsialist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Täiendav info: Imre Jugomäe (vallavanem), telefon 5597 2631, e-posti aadress imre@mulgivald.ee

ABJA GÜMNAASIUM
võtab alates 16. augustist 2021. a konkursi korras tööle:

 • HUVIJUHI


Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.06.2021. a digitaalallkirjastatult e-aadressil ardo.agasild@abjag.vil.ee.

Lisainfo telefonil 511 4351.

Õisu lasteaed otsib oma meeskonda
ÕPETAJA ABI (1,0 koormusega)

Kui oled koostööaldis ja kohusetundlik ning tunned soovi ja tahet töötada laste keskel, siis palun saada enda  CV ja avaldus hiljemalt 22. juuniks e-posti aadressile oisulasteaed@mulgivald.ee

Tööle asumine aeg 19. juuli 2021. Info telefonil 5302 1900

AS Textuur otsib oma meeskonda
PUIDUPINGIOPERAATOREID

AS Textuur on pidevalt arenev ettevõte - stabiilne ja personaalne. Ettevõte tagab pikaajalise koostöö kõigi huvirühmadega kogu väärtusahela ulatuses.
 
Töökuulutus

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTILE

Põhiülesanded: Sotsiaaltööspetsialisti ülesandeks on sotsiaaltöö korraldamine, kodanike nõustamine ning riiklike ja vallapoolsete sotsiaaltoetuste ja –teenuste taotluste menetlemine.

Põhilisteks ülesanneteks on:

 • sotsiaaltöö korraldamine vallas;
 • vallaelanike nõustamine;
 • sotsiaalvaldkonna registrite ja arvestuste pidamine ning aruandluste koostamine;
 • sotsiaaltoetuste menetlemine ja sotsiaalteenuste korraldamine;
 • valla eestkostel olevate täisealiste isikute eestkoste korraldamine;
 • haldusaktide koostamine.

 

Ametikoha asukoht on Mulgi vald (Mõisaküla piirkond).

 

Ootused kandidaadile

 • vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidus;
 • kasuks tuleb avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • iseseisvus ja analüüsivõime;
 • pingetaluvus;
 • ausus, korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, abivalmidus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B kategooria lubade olemasolu.

 

Pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täienduskoolitust;
 • meeldivat töökeskkonda.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05. juuliks 2021  aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Sotsiaaltööspetsialist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

 

Täiendav info: Ervin Tamberg (Mõisaküla piirkond, abivallavanem/piirkonnajuht), telefon 58052900, e-posti aadress ervin@mulgivald.ee,

Ene Maaten (Halliste piirkond, abivallavanem/valdkonnajuht, telefon 56980787, e-posti aadress ene@mulgivald.ee

Abja lasteaed otsib oma meeskonda
KÖÖGITÖÖLIST

Oleme arenev organisatsioon ning ootame särasilmset, pühendunud ja töökat uut meeskonnaliiget!

 

Ootame Sind, kui oled:

 • lapsesõbralik, aus ja kohusetundlik;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
 • koostööaldis ja oskad oma tegevust planeerida;
 • korrektne, järgid enesekontrolliplaani ja hügieeninõudeid.

 

Peamised tööülesanded:

 • toitude eeltöötlemine ja ettevalmistamine (tükeldamine, koorimine);
 • toitude valmistamine ja serveerimine;
 • tööala ettevalmistamine ja korras hoidmine, koristus, nõude pesemine;
 • lasteaia voodipesu pesemine, kuivatamine ja triikimine (mehhaaniline pesumasin ja kuivati olemas);
 • vastavalt vajadusele koka asendamine.

 

Omalt poolt pakume püsivat töökohta hea graafikuga, juhendamist kohapeal.

Kandideerimine

Kandideerimiseks saada oma CV  ja avaldus hiljemalt 20. juuniks e-posti aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee

Toidukäitleja tervisetõend vajalik.

Tööle asumise aeg juuli 2021.a.

Info telefonil 4354170.

ABJA GÜMNAASIUM
võtab alates 16. augustist 2021. a konkursi korras tööle:

 • 2 matemaatika õpetajat (koormus 1,7);
 • eesti keele õpetaja (koormus kokkuleppel).


Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16.06.2021. a digitaalallkirjastatult e-aadressil ardo.agasild@abjag.vil.ee.

Lisainfo telefonil 511 4351.

AS Iivakivi võtab tööle
VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU HOOLDUSMEISTRI ja LIIKURMASINA JUHI
 
ASUKOHT: Karksi-Nuia
TÖÖAEG: tööpäevadel 8.00 - 17.00
TÖÖLEASUMINE: esimesel võimalusel
LISAINFO: Ootame oma töökasse meeskonda teotahtelist inimest. Võta meiega julgesti ühendust, sest kõik on läbirääkimiste küsimus. Tegemist on stabiilsust tagava pika perspektiiviga töökohaga. Esmane väljaõpe kohapeal.
TÖÖTASU: vastavalt oskustele
 
SAADA OMA CV AADRESSIL PÄRNU MNT 8 KARKSI-NUIA VÕI INFO@IIVAKIVI.EE HILJEMALT 02.05.2021.
Info telefonil: 59 823 120
AS Textuur otsib oma meeskonda
ASSISTENTI
 
Tööülesanneteks on:
 • saematerjali müügiga seotud arvete, aruandluse koostamine ja haldamine;
 • palgi ostu aruandluse koostamine ja haldamine;
 • personaliga seonduva dokumentatsiooni koostamine ja haldamine.
 
Sobival kandidaadil on väga hea suuline ja kirjalik suhtlemisoskus nii eesti kui ka inglise keeles, numbriline võimekus, täpsus ja kiirus, pingetaluvus, heal tasemel MS Office kasutusoskus. Kasuks tuleb varasem töökogemus assisteerival tööl puiduvaldkonnas. Ettevõte pakub ühtset ja meeskonnatööd väärtustavat kollektiivi ning võimalust aktiivselt panustada uue ettevõtte arengusse. Töötasu on kokkuleppel.
 
Töö asukoht: Karksi-Nuia
 
Kandideerimiseks saata CV või helistada E-R 09:00-16:00
 
tel.+372 43 51370
või kandideeri läbi CV-keskuse.
AS Textuur otsib oma meeskonda
TÕSTUKIJUHTI
 
Tööülesandeks on saematerjali tõste- ja veotööd laos. Vajadusel väljaõpe ettevõtte poolt. Eeldame autojuhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume uut tõstukit, tööriideid ja konkurentsivõimelist palka.
Töö asukoht: Karksi-Nuia
Tööaeg: vahetustes hommikuti ja õhtuti
 
Liitu meiega, saates meile CV või helistades E-R  09:00-16:00
 
tel.+372 435 1370
või kandideeri läbi CV-keskuse.

AS Lõuna-Eesti Hooldekekeskuse Karksi Kodu pakub tööd
TEGEVUSJUHENDAJA ERIALALE

Töö seisenb erivajaduste inimeste abistamises, suunamises ja hooldamises. Tööle kanditeerijal peab olema vähemalt keskharidus.

Täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust Karksi Kodu juhatajaga telefoni 4727099 või e-posti aadressil: ilmar.hurt@hooldekodu.ee

AS Textuur otsib
PINKIDE OPERAATOREID

 

Karksi-Nuias asuv puidutööstusettevõte AS Textuur otsib 2020. aastal valminud moodsasse puitkomponente valmistavasse vabrikusse pinkide operaatoreid (täisautomaatsed pingid: nelikant, sõrmjätk, saed).

Töö kahes vahetuses. CV palume saata textuur@textuur.ee või helistada telefonil 50 51 257.

 

Abja Lasteaed ja Abja Spordi- ja Tervisekeskus otsivad oma meeskonda
AJUTISI ASENDUSTÖÖ HUVILISI
 
Põhiülesandeks on asendada põhipersonali haigestumise, õppepuhkusel või koolitusel viibimise korral. Töö sõltub asendatavast perioodist ja lähtub asutuse töögraafikust.
 
Kui oled paindlik, vaba ajagraafikuga, valmis ootamatult tööpostile saabuma ning töötama vastavalt vajadusele päeva- või nädalakaupa erinevatel ametikohtadel töötajate puudumisperioodide ajal, siis võta meiega ühendust.
 
Töö ei sobi inimesele, kes otsib stabiilset täiskohaga sissetulekut, vaid isikule, kelle elustiil võimaldab vaba ajakava.
 
Vajalik on enne tööle asumist esitada tervisetõend. Asendajatega sõlmitakse käsundusleping. Palun saada meile oma CV, kus on muuhulgas kirjas sinu haridustase, täienduskoolitused ja töötamiseks vaba ajakava.
 
Kontakt ja dokumendid:
 
Abja Lasteaed e-post abjalasteaed@mulgivald.ee
Abja spordi- ja tervisekeskuse e-post spordikeskus@abja.ee
 
Käesoleva kuulutuse eesmärk on koostada huviliste nimekiri, et vajadusel oleks võimalik nende poole pöörduda.