Mulgi vallavalitsus pakub tööd Abja-Paluoja Tervisekeskuse tugispetsialistidele: psühholoogile, logopeedile, eripedagoogile, sotsiaalpedagoogile. 

 

Oled sobiv kandidaat, kui sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või tugispetsialisti kutse.

Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda.
Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), sh on osaline töö valla õppeasutustes.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd psühholoogile

Psühholoogi töö eesmärgiks on pakkuda psühholoogilist teenust Mulgi valla elanikele. Peamised tööülesanded on üldine psühholoogiline nõustamine, toetamine, võrgustikutöös osalemine.

 

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust;

otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi. Väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Psühholoog" hiljemalt 26.09.2023 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd logopeedile

Logopeedi töö eesmärgiks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine ning soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust.

Kandidaadilt ootame pühendumist, koostöö väärtustamist lastega, lastevanematega ja kolleegidega ning head suhtlemisoskust ja avatud meelt.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi. Väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Logopeed" hiljemalt 26.09.2023 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615,  e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd eripedagoogile

Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega; oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi. Väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Eripedagoog" hiljemalt 26.09.2023 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koostöös lapse tugivõrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek kiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerimise erinevate pedagoogiliste probleemide ennetamine ja lahenduste otsimine.

Kandidaadilt ootame individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskust; head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;  oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi. Väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Sotsiaalpedagoog" hiljemalt 26.09.2023 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

OÜ Nuia PAK otsib
PEREÕDE
 
Eelduseks meditsiiniõe kutse.
Tegevuseks iseseisev vastuvõtt ning tegelemine nii laste kui täiskasvanutega.
 
Palk on töö vääriline.
Kandideerimiseks on vajalik meditsiiniõe kutse.
 
Asukoht: Kalda 6A, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandimaa.
 
Töö tüüp: Täistööaeg
 
Lisainfo: Perearst S. Kirik, skirik@hot.ee