Avalik konkurss Abja Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)

Tööülesanded: Abja Gümnaasiumi süsteemne ja tulemuslik juhtimine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine.

Töökoha asukoht on Mulgi vald Abja-Paluoja.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest
 • töö- ja juhtimiskogemus sarnasel ametikohale vähemalt 3 aastat;
 • hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
 • algatus- ja otsustusvõime;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
 • väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (soovituslik) oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • kasuks tuleb autojuhiloa B-kategooria olemasolu.

Omalt poolt pakume: võimalust panustada kooli arengusse ning olla inspireeriv juht oma meeskonnale; eneseteostusvõimalust ja toetavat meeskonda; erialase enesetäiendamise võimalust.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi kirjalik nägemus tänapäeva kooli juhtimisest ning edasisest arengust;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 4. märts 2024 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Abja Gümnaasiumi direktor".

Kontaktisik: abivallavanem Ardo Agasild, tel 435 4793, 527 3965, e-post ardo.agasild@mulgivald.ee