Mulgi Vallavalitsuse hallatav Mõisaküla Linnahooldus võtab tööle
REMONDITÖÖLISE
 
Vajalikud traktoristi load ja töökogemus traktoriga töötamisel.
 
Soovi korral võtta ühendust Mõisaküla Linnahoolduse juhatajaga, Margit Usinaga, tel nr 522 5661.
 
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Mulgi Vallavalitsus võtab tööle
TURISMISPETSIALISTI

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Mulgi valla arengusse, ootab Mulgi vallavalitsus Sind kandideerima turismispetsialisti töökohale.

 

Turismispetsialisti peamisteks ülesanneteks Mulgi valla turismivaldkonna töö arendamine ning korrektse ja igakülgse teabe jagamine turismialasest tegevusest Mulgi vallas, koguda ja korrastada erapooletut ja pädevat informatsiooni turismiteenuse ja selle osutamise ning huviväärsuste kohta Viljandi maakonna haldusterritooriumil ja edastada seda turismiinfost huvitatud isikutele ja teistele turismiinfokeskustele, -punktidele.

 

Tööülesannete kirjeldus

 • Mulgi vallas Karksi-Nuias asuva turismiinfopunkti juhtimine, turismialase tegevuse koordineerimine, arendamine ja vastavate tegevuste elluviimine, turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine;
 • turismiinfopunkti külastajate teenindamine, turistidega suhtlemine, info jagamine, nende suunamine ja abistamine;
 • koostöö turismialaste ettevõttete ja võrgustikega, mulgimaa piirkondade turismialase info kogumine,  infovahetus.

 

Nõuded kandidaadile

 • keskharidus;
 • soovitavalt eelnev töökogemus valdkonnaga seotud töökohal;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemele ja inglise keele valdamine suhtlustasemel;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • asjaajamise põhimõtete tundmine, oma töövaldkonna dokumentide koostamise oskus ja töövaldkonna õigusaktide tundmine ning nende rakendamise oskus;
 • teadmised klienditeeninduse alustest;
 • koostöövalmis, hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskus, kohusetundlikkus, pinge talumine, hea organiseerimise võime, võimeline osalema uute lahenduste väljatöötamisel, nende rakendamisel, võime iseseisvalt töötada.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda ja toetavat, sõbralikku kollektiivi;
 •  eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

 

Kandideerimine

Avaldus, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond 69403 või digitaalselt allkirjastatuna mulgi@mulgivald.ee hiljemalt 13. septembriks 2021. a.

Täiendav info: Imre Jugomäe, telefon 5597 2631, e-post imre.jugomae@mulgivald.ee

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd
TUGIISIKULE

Nõudmised tugiisikule:

 • On rõõmsameelne ning positiivse ellusuhtumisega;
 • Lapsesõbralik ning vastutustundlik;
 • Kasuks tuleb tugiisikukoolituse läbimine.

 

Lisainfo: +372 5341 2506 või liivi.loi@mulgivald.ee

AS Textuur otsib oma meeskonda
PUIDUPINGIOPERAATOREID

AS Textuur on pidevalt arenev ettevõte - stabiilne ja personaalne. Ettevõte tagab pikaajalise koostöö kõigi huvirühmadega kogu väärtusahela ulatuses.
 
Töökuulutus
Abja Lasteaed ja Abja Spordi- ja Tervisekeskus otsivad oma meeskonda
AJUTISI ASENDUSTÖÖ HUVILISI
 
Põhiülesandeks on asendada põhipersonali haigestumise, õppepuhkusel või koolitusel viibimise korral. Töö sõltub asendatavast perioodist ja lähtub asutuse töögraafikust.
 
Kui oled paindlik, vaba ajagraafikuga, valmis ootamatult tööpostile saabuma ning töötama vastavalt vajadusele päeva- või nädalakaupa erinevatel ametikohtadel töötajate puudumisperioodide ajal, siis võta meiega ühendust.
 
Töö ei sobi inimesele, kes otsib stabiilset täiskohaga sissetulekut, vaid isikule, kelle elustiil võimaldab vaba ajakava.
 
Vajalik on enne tööle asumist esitada tervisetõend. Asendajatega sõlmitakse käsundusleping. Palun saada meile oma CV, kus on muuhulgas kirjas sinu haridustase, täienduskoolitused ja töötamiseks vaba ajakava.
 
Kontakt ja dokumendid:
 
Abja Lasteaed e-post abjalasteaed@mulgivald.ee
Abja spordi- ja tervisekeskuse e-post spordikeskus@abja.ee
 
Käesoleva kuulutuse eesmärk on koostada huviliste nimekiri, et vajadusel oleks võimalik nende poole pöörduda.