Avalik konkurss Mõisaküla Kool-Lasteaia direktori ametikohale

 

Mõisaküla Kool-Lasteaed direktori ametikoha täitmiseks avaliku konkursi tähtajaga on pikendatud.

 

Mõisaküla kooli ja Mõisaküla lasteaia ümberkorraldamise tulemusel tekkinud uus haridusasutus. Mõisaküla Kool-Lasteaed otsib direktorit, kes on motiveeritud kujundama tugevat alus- ja põhiharidust (1-4 klass), et luua selle kaudu valla tulevikku.

 

Mõisaküla Kool-Lasteaed tegutseb Mulgi vallas Mõisaküla linnas: lasteaed aadressil Vabriku tn 10 ja kool aadressil Pärnu mnt 39.

 

1. Tööülesanded: Kool-Lasteaia süsteemne ja tulemuslik juhtimine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine.

 

2. Töökoha asukoht on Mõisaküla linn Mulgi vald.

 

3. Nõuded kandidaadile:

3.1 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsid;

3.2 juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

3.3 teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

3.4 töö- ja juhtimiskogemus;

3.5 hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;

3.6 algatus- ja otsustusvõime;

3.7 analüüsi- ja planeerimisoskus;

3.8 väga head suhtlemis- ja koostööoskus;

3.9 teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;

3.10 väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (soovituslik) oskus vähemalt suhtlustasandil;

3.11 kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;

3.12 kasuks tuleb autojuhiloa B-kategooria olemasolu.

 

4. Omalt poolt pakume: eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada kogukonna kool-lasteaia arengusse; olla inspireeriv juht oma meeskonnale; erialase enesetäiendamise võimalust.

 

5. Tööle asumise aeg: august 2022.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

6.1 allkirjastatud kandideerimisavaldus;

6.2 elulookirjeldus (CV);

6.3 kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

6.4 kandidaadi kirjalik nägemus tänapäeva väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest ning edasisest arengust;

6.5 muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

7. Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 8. juuli 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Mõisaküla Kool-Lasteaed direktor".

 

8. Kontaktisik: haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Alus: Mulgi Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 408

 

Kuulutus

 

Kuulutus

Kuulutus

Avalik konkurss Abja Gümnaasiumi direktori ametikohale

 

1. Tööülesanded: Kooli süsteemne ja tulemuslik juhtimine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine.

 

2. Töökoha asukoht on Mulgi vald Abja-Paluoja.

 

3. Nõuded kandidaadile:

3.1 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;

3.2 juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

3.3 teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

3.4 töö- ja juhtimiskogemus sarnasel ametikohale vähemalt 3 aasta;

3.5 hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;

3.6 algatus- ja otsustusvõime;

3.7 analüüsi- ja planeerimisoskus;

3.8 väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;

3.9 teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;

3.10 väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (soovituslik) oskus vähemalt suhtlustasandil;

3.11 kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;

3.12 kasuks tuleb autojuhiloa B-kategooria olemasolu.

 

4. Omalt poolt pakume: võimalust panustada kooli arengusse ning olla inspireeriv juht oma meeskonnale; eneseteostusvõimalust ja toetavat meeskonda; erialase enesetäiendamise võimalust.

 

5. Tööle asumise aeg: august 2022.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

6.1 allkirjastatud kandideerimisavaldus;

6.2 elulookirjeldus (CV);

6.3 kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

6.4 kandidaadi kirjalik nägemus tänapäeva kooli juhtimisest ning edasisest arengust;

6.5 muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

7. Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 17. juuliks 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Abja Gümnaasiumi direktor".

 

8. Kontaktisik: haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

 

Alus: Mulgi Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 407

Abja Gümnaasiumi koduleht aadressil www.abjag.vil.ee

OÜ Nuia PAK otsib
PEREÕDE
 
Eelduseks meditsiiniõe kutse.
Tegevuseks iseseisev vastuvõtt ning tegelemine nii laste kui täiskasvanutega.
 
Palk on töö vääriline.
Kandideerimiseks on vajalik meditsiiniõe kutse.
 
Asukoht: Kalda 6A, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandimaa.
 
Töö tüüp: Täistööaeg
 
Lisainfo: Perearst S. Kirik, skirik@hot.ee

AS Nuia PMT otsib lukkseppa ja keevitajat

Töökuulutus