Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Abja Lasteaia direktori
ametikohale.
 
Tööülesannete lühikirjeldus:
Lasteaia direktori ülesanne on tagada Abja Lasteaia tulemuslik töö, juhtides lasteasutuse õppe- ja kasvatustööd ning majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
 
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
1) vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele: kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
2) eelarve koostamise oskus;
3) algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus;
4) nõutav keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus;
5) kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) allkirjastatud avaldus;
2) CV (elulookirjeldus);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) lühivisioon lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
5) muud dokumendid kandidaadi soovil.
 
Tööle asumise aeg: 01. juuli 2019.
Töö asukoht: Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond
 
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 15. maiks 2019 Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Abja Lasteaia direktor".
 
Lisainfo: Peeter Rahnel (vallavanem), telefon 435 4781; 5661 3433, e-posti aadress peeter.rahnel@mulgivald.ee.

 

Sihtasutus Abja Haigla nõukogu kuulutab välja konkursi
juhatuse liikme
ametikohale.
 
 
Juhatuse liige vastutab SA Abja Haigla igapäevase töö korraldamise ja juhtimise eest. Oluliseks ülesandeks on haigla haldus- ja majandustegevuse planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping viieks aastaks. Tööle asumise aeg on 29. aprill 2019.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • kõrgharidus (või omandamisel);
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • meeskonnatööle ja tulemustele orienteeritus;
 • täpsus, korrektsus, analüüsivõime ja pingetaluvus.
Kasuks tuleb:
 • meditsiini-, sotsiaal- ja finantsalased baasteadmised;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • B-kategooria autojuhiload.
Kandideerijal palume esitada:
 • avaldus;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • palgasoov.
Dokumendid saata hiljemalt 16. aprilliks 2019 märgusõnaga „Abja Haigla SA juhatuse liikme konkurss" posti teel Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403, Viljandimaa.
 
Lisainfot saab sisuliste küsimuste korral SA Abja Haigla nõukogu esimehelt Villu Võsalt e-posti mulgi@mulgivald.ee teel.
Sihtasutus Abja Haigla kuulutab välja konkursi
raamatupidaja
ametikohale.
 
Raamatupidaja vastutab korrektse raamatupidamisarvestuse korraldamise eest. Tööle asumine esimesel võimalusel.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • raamatupidamisalane haridus;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • bilansivõimeline;
 • täpsus, korrektsus, analüüsivõime ja pingetaluvus.
Kasuks tuleb:
 • raamatupidamisprogrammis StandardBooks töötamise oskus;
 • palgaprogrammis TAAVI töötamise oskus.
 • B-kategooria autojuhiload.
Kandideerijal palume esitada:
 • avaldus;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • palgasoov.
Dokumendid saata hiljemalt 20.aprillini 2019 märgusõnaga „Abja Haigla SA raamatupidaja konkurss" posti teel Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403, Viljandimaa.