« Tagasi

Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolek

Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni  koosolek toimub neljapäeval, 13. juunil 2019 algusega kell 16.00 Abja-Paluoja Pärnu mnt 30  I korruse koosoleku ruumis.
 
Koosoleku päevakorras on:
 
1. Karksi Vallahoolduse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
2. Viljandi mnt 1a katastriüksuse jagamiseks ja maa tasuta võõrandamiseks nõusoleku
andmine
3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
4. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Lõhmuse, Veelikse küla, Lõhmuse, Mulgi vald
5. "Kauni kodu" konkursi arutelu
6. Jooksvad küsimused