« Tagasi

Puuetega inimesed saavad Viljandis tasuta hambaravi

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta  hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi?

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta hambaraviks, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?

Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja rahustab. 

Kindlasti tuleb välja tuua, millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.

Puuetega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata.

Puuetega inimeste hambaravi Viljandi maakonnas 

Viljandi maakonnas pakuvad puuetega inimestele tasuta hambaravi praegu seitse kliinikut kümnes erinevas asukohas. Puuetega inimesed saavad näidustuse ja saatekirja alusel Viljandis ka narkoosis hambaravi teenust Dr.Aino Rulli hambakliinikus. Kõik Viljandi maakonna kliinikud, kes osutavad puuetega inimestele haigekassa toel tasuta hambaravi, leiab haigekassa kaardilt.

Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada invatransporti, siis tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.

 

 

 

Puuetega inimeste hambaravi Viljandi maakonnas 

Hambakliinik

Vasuvõtu kontaktid

Märkused

Blendent OÜ

Posti 52f, Mustla
Tel: 43 66 326

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dentes A&E OÜ

Tallinna tn.4, Viljandi
Tel: 43 33 310

Järve 1, Abja-Paluoja
Tel: 43 60 130

Pärnu 4, Suure-Jaani
Tel: 43 33 310

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dr.Rosma ja Dr.Soome Hambaravi OÜ

Riia mnt 55-44, Viljandi
Tel: 43 38 531

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Lea Kuldmäe Hambaravi OÜ

Kalevi 2-17, Võhma
Tel: 43 77 358

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Ortodontiakliinik OÜ

A. Maramaa pst. 5, Viljandi
Tel: 585 56 566

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Uku Hambaravi OÜ

Tallinna 41, Viljandi
Kooli 1, Karksi-Nuia
Tel: 43 660 60

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Viljandi Hambakliinik AS

Jakobsoni 13, Viljandi
Tel: 43 335 77

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dr.Aino Rulli Hambaravi OÜ

Turu 8/10, Viljandi
Tel: 43 335 10

Osutab puuetega inimestele narkoosis hambaravi (näidustuse ja saatekirja alusel).

Ratastooliga ligipääs olemas.

 

Invatransport Viljandi maakonnas

Vald

 

Aadress

Kontakt

Põhja-Sakala vald

Põhja-Sakala vallavalitsus

Lembitu pst 42, Suure-Jaani

http://www.pohja-sakala.ee/

 

Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist 

Tel: 437 8538; 5855 9980, e-post: piret.jukk@pohja-sakala.ee

Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist

Tel: 439 6636; 515 6634, e-post: aigi.pihlak@pohja-sakala.ee

Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad  Tel: 435 5438; tel 502 8544, e-post: maie.kaba@pohja-sakala.ee ;

Tel 5332 5100, e-post: ylle.udras@pohja-sakala.ee

Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist  Tel: 437 7062; 5669 5308, e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee

Viljandi vald

Viljandi vallavalitsus

Kauba tn. 9, Viljandi

https://www.viljandivald.ee/

Viljandi linnavalitsus

Linnu 2, Viljandi

http://www.viljandi.ee/

 

Sotsiaaltööspetsialist

Tel: 519 83 202, e-post: hanneli.vanamb@viljandivald.ee

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist

Tel: 435 4745; e-post: silvi.reimann@viljandi.ee

Mulgi vald

Mulgi Vallavalitsus

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

https://mulgivald.ee/

 

Abja piirkonna sotsiaaltööspetsialist

Tel: 435 4786, 511 8695; maie.bratka@mulgivald.ee              

Halliste piirkonna sotsiaaltööspetsialist Tel: 436 3280, 5340 2000; e-post: monika.erreline@mulgivald.ee      

Karksi piirkonna sotsiaaltööspetsialist Tel: 435 5524, 5341 2506, e-post liivi.loi@mulgivald.ee;       

Mõisaküla piirkonna sotsiaaltööspetsialist

Tel: 435 5606 ; marina.raid@mulgivald.ee