« Tagasi

Kutsutakse tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada.

Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras konkurssi läbi kahes kategoorias – aasta õppija ja meie linna või valla õpitegu.

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

Sel aastal soovime tunnustada ka õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla või linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine.

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil.

 

Kandidaate saab esitada 10. juunini 2019 veebilehel https://www.andras.ee/et/marka-ja-tunnusta-kutsume-tunnustama-taiskasvanud-oppijaid-ja-opitegusid või saates tunnustamise ankeedid e-posti aadressile siirius11@gmail.com. Tunnustamise ankeedid on leitavad  SIIT.

 

Eelmiste aastate edulugudega saab tutvuda www.andras.ee/et/edulood

 

Märka Sinagi tublisid inimesi ja edasiviivaid õpitegusid enda kogukonnas ning esita kandidaat 10. juuniks!

 

Siirius Sikka

Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaator