Keskkonna- ja heakorrakomisjon ootab kandidaate heakorrakonkursile „Kaunis kodu“

Keskkonna- ja heakorrakomisjon ootab kandidaate heakorrakonkursile „Kaunis kodu"

Heakorrastatud objektid selgitatakse välja eraldi kategooriates:

  1. eramaja/pereelamu;
  2. talumajapidamised
  3. kortermajad
  4. äri- ja tootmishooned
  5. haridus- ja kultuuriasutused
  6. säästev renoveerimine

 

Hindamise aluseks on Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord.

 

Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:

 1) kinnistu nimi ja aadress;

 2) kinnistuomaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;

 3) ettepaneku lühipõhjendus;

 4) esitaja nimi ja kontaktandmed;

 5) kinnistu omaniku nõusolek.

 

Hea vallakodanik, kui sa märkad heakorrastatud kinnistuid, anna sellest teada 1. augustiks aadressil mulgi@mulgivald.ee.

 

Lisainfot saab keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkuselt, telefon 511 0314.