Kutse pakkumisel osalemiseks

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise Halliste kalmistu hooldusteenuse teostaja leidmiseks perioodiks 01. jaanuar 2022 kuni 31. detsember 2022. Kalmistu hooldatava ala suurus on 8,40 hektarit ja asub Kulla külas (katastritunnus 19201:004:0011) Mulgi vallas Viljandi maakonnas.

 

Kalmistu hooldamine sisaldab:

  1. aastaringset hooldust ning digitaalse kalmistukaarti haldamiseks algandmete kogumist ja vallavalitsusele edastamist;
  2. kevad/suvine hooldus sisaldab:
  3. kalmistu teeäärte ja mahajäetud hauaplatside niitmist;
  4. teeradade korrashoidu hooaja jooksul;
  5. ohtlike puude likvideerimist;
  6. lehtede koristust kevadel ja sügisel jms;
  7. sügis/talvine hooldus sisaldab:
  8. kalmistu piires teeradadelt lumetõrje teostamist.

 

Tööde täpsem tööde nimekiri on leitav pakkumiskutse lisast töövõtulepingu projekt.

 

Teenuse hinnapakkumisse tuleb sisse arvestada hooldusteenuse osutamiseks vajalike vahendite ning tarvikute maksumus (nt rehad, kärud jms).

 

Kalmistule liiva hankimisega ja tekkiva prügi ära veoga tegeleb vallavalitsus.

 

Juhul, kui pakkujate poolt esitatud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust, on hankijal õigus pakkumused tagasi lükata.

 

Hinnapakkumised palume esitada Mulgi Vallavalitsusele hiljemalt 10. detsembriks 2021. a kell 14.00, aadressil Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.