Aasta õpitegu 2021 on Mulgimaa Peremäng!

Palju õnne ja aitäh tehtud töö eest! Jätkuvat jaksu ja tegutsemisrõõmu!

 

Reedel, 8. oktoobril tunnustas Haridus- ja teaduministeerium koostöös ETKA Andrasega täiskasvanud õppijaid, koolitajaid ja õpitegu.

 

Aasta õpitegu 2021 on Mulgimaad tutvustav koguperemäng Mulgimaa Peremäng, mille eesmärk on tutvustada Mulgimaad, siin elavaid ja toimetavaid inimesi, huvitavaid tuntud ja tundmatuid ajaloolisi kohti ning eluolu nii minevikus kui tänapäeval.

 

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris. Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss ja täiskasvanud õppija nädal toimusid sel aastal juba 24. korda. Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi toel.

 

Vaata Mulgimaa Peremängu tutvustavat videot:

https://youtu.be/Sz2KG5wdZGQ

 

Loe rohkem:

https://www.andras.ee/et/taiskasvanuhariduse-tanusundmusel-selgusid-vabariigi-parimad

 

https://www.hm.ee/et/uudised/aasta-oppija-2021-tenno-lauri-aasta-opitegu-mulgimaa-peremang-ja-aasta-koolitaja-riina-kutt

 

Mulgimaa Peremängu FB leht:

https://www.facebook.com/mulgimaaperemang

 

Foto: Laureaadid 2021 / ETKA Andras