Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ning avalik arutelu

Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ning avalik arutelu

Mulgi Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 8. veebruarist kuni 10. märtsini 2021. a.  Esitatud arvamustele koostas vallavalitsus omapoolsed seisukohad, mis on esitatud tabelis "Mulgi vallavalitsuse üldplaneeringule esitatud ettepanekud".

 

Vallavalitsus korraldab planeerimisseaduse § 83 kohase avaliku arutelu kahel korral veebis Teams keskkonnas:

21. aprillil kell 18.00  -> Videoarutelu nr 1 Microsoft Teams keskkonnas

22. aprillil kell 14.00  ->  Videoarutelu nr 2 Microsoft Teams keskkonnas

 

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid ja arvamusi ning vallavalituse seisukohti.

 

Kohapeal piirkondlikes keskustes avalike arutelukoosolekute toimumisest teavitab vallavalitsus täiendavalt valla kodulehel, kui COVID-19 leviku tõkestamiseks määratud meetmed koosolekute läbiviimist võimaldavad.