« Tagasi

Mulgi vald võtab tööle Abja Spordi- ja Tervisekeskuse juhataja

Mulgi vald võtab tööle
Abja Spordi- ja Tervisekeskuse juhataja

 
Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  Abja Spordi- ja Tervisekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks.
Spordikeskuse eesmärgiks on mitmekülgsete tegevusvõimalustega keskuse pidev arendamine, tervise edendamine ja vaba aja veetmise võimaldamine erinevatele vanusegruppidele. Elanikkonna aktiivseks puhkamiseks ja tervisespordiks tingimuste loomine ja vastavate teenuste väljaarendamine ja pakkumine. Spordikeskus haldab Abja-Paluojal asuvaid spordiobjekte ja -rajatisi.
 
Spordikeskuse juhataja ülesandeks on keskuse igapäevatöö korraldamine, asutuse tegevuste planeerimine ja juhtimine, ürituste korraldamine ja spordielu edendamine. Juhataja kannab vastutust spordikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest. Töökoht eeldab võimalust täita kohtustusi vajadusel ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. vähemalt keskharidus;
2. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
3. eelarve koostamise oskus;
4. B-kategooria juhiluba;
5. nõutav keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlemistasandil;
6. kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.
 
Kasuks tuleb:
1. juhtimiskogemus;
2. projektikirjutamise oskus.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik);
3. motivatsioonikiri;
4. kandidaadi soovil muud dokumendid.
 
Lisainformatsioon: Imre Jugomäe, telefon: 4354781, e-post: imre@mulgivald.ee
Avaldused esitada hiljemalt 16. august 2019 mulgi@mulgivald.ee