Abja-Paluoja kaugküttevõrgu info

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast. Sellega seoses viibib arvete väljastamine.

Tulenevalt hakkepuidu hinnatõusust on alates 01.07.2022 soojusenergia müügihind Abja-Paluoja kaugküttevõrgus 73,98 €/MWh. Seni kehtib olemasolev hind, 65,40 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 73,98 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus 11.01.2017 7-3/2017-002. Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Hinnainfo SW Energia teenuste kohta leiab hinnakirjast.