« Tagasi

Viljandimaa Areduskeskus korraldab koolituse "MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine"

22. märtsil 2018, kell 13.00 – 18.00  toimub Viljandis, Bonifatiuse Gildi II korrusel koolitus "MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine"

Millal te oma MTÜ põhikirja läbi lugesite ? Kas te teate, millal on teie üldkoosolek otsustusvõimeline ? Kas revidendi ja järelevalve punkt on ikka vajalik või pigem üleliigne ?

Kõigile neile ja teiste küsimustele saab vastuse.

Koolitaja Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja. Kaidil on üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.  Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika ning juhatuste  pädevus- ja kompetentsimudelite loomine.

Omaosalus 7 eurot. 

Registreerimine jaanika.toome@viljandimaa.ee kuni 15. märtsini.

Lisainfo

Jaanika Toome
Viljandimaa Arenduskeskus
Kodanikeühenduste konsultant
Telefon: 5788 0245, 433 0446
jaanika.toome@viljandimaa.ee