« Tagasi

Tuuleenergeetika DP avalikust arutelust

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringute aladel P14, P15, P16 avalik arutelu, mis pidi toimuma 18.03.2020, jääb ära seoses Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 poolt välja kuulutatud eriolukorraga ning asjaoluga, et detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku käigus (11.02 - 12.03.2020) ei esitatud ühtegi ettepanekut, vastuväidet ega kirjalikku küsimust.