« Tagasi

Täna alustati Karksi-Nuias Kassepa tänava rekonstrueerimistöödega

Tööd on planeeritud Kassepa tänava algusest Piiri tänava ristmikuni, kogupikkusega 700 meetrit. Ehitustööde käigus freesitakse üles olemasolev asfaltkiht, teekattekihti täidetakse, profileeritakse ja pinnatakse kahekordse kihiga. Ehitusöid teostab AS Iivakivi, tööde lõpptähtaeg on 30. september.
 
Sellel aastal planeeritud Lõuna tänava rekonstrueerimistööd lükkuvad 2021. aasta kevadesse. Projektdokumentatsiooni kooskõlastamisel avaldas Eelektrilevi OÜ soovi koostöös omavalitsusega paigutada ümber teekatte alla jääva amortiseerunud kõrgepingekaabli.
 
Seoses ehitustöödega muutub liikluskorraldus. Liiklemiseks on võimalik kasutada Lõuna, Loode ja Piiri tänavat. Arumäe elanikud pääsevad koju Loode tänava ristmikust. Ehitusperioodiks muutub Arumäe tänav ajutiselt tupiktänavaks.
 
Kalmistute külastajad saavad parkida autod Rahumäe kalmistu parklasse.
 
Täname Karksi-Nuia elanikke mõistva suhtumise eest ning palume kindlasti järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.