« Tagasi

Piirangud Mulgi vallas alates 25. novembrist 2020

Mulgi Vallavalitsus tühistas alates 13.01.2021 COVID-19 tingitud valla poolt kehtestatud täiendavad piirangud!

 

Alates 25. novembrist kuni 15. jaanuarini 2021 kehtivad  Mulgi Vallavalitsuses ja valla  hallatavates asutustes  järgmised reeglid:

 

1. Jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks ära Mulgi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste poolt alates 25. novembrist 2020. a kuni 15. jaanuarini 2021. a siseruumidesse kavandatud peod, kultuuri- ja spordiüritused (sh treeningud), v.a punktis 2 nimetatud juhul.
 
2. Keelata erapidude sh jõulupeod korraldamine Mulgi vallale kuuluvates kultuuriasutuste ruumides.
 
3. Lubada Mulgi Vallavalitsuse hallatavatel kultuuriasutustel kinoseansside, teatrietenduste, kontsertide korraldamine hajutatuse ja maskikandmise põhimõtet järgides. Tagada Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete täitmine.
 
4. Huvitegevus ja -ringid, sh täiskasvanute ringid viia distantstegevusele, v.a punktis 5 nimetatud juhul.
 
5. Kontaktne ringi- ja huvitegevus on lubatud järgmistel tingimustel:
5.1 valmistutakse eelseisvaks (jõulu)kontserttegevuseks;
5.2 osalejad on ühe haridusasutuse siseselt ning ei toimu osalejate vahelist ristsuhtlemist. Juhatajal on kohustus hinnata konkreetse huvitegevuse riskitegurit ja sellest tingituna on tal õigus kohaldada täiendavaid piiranguid;
5.3 tagada Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete täitmine.
 
6. Huvikoolid korraldavad tavapärast tegevust. Huvikooli direktoril on kohustus hinnata  riskitegurit ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid.
 
7. Kriisiolukorras on asutuse juht kohustatud teavitama esimesel võimalus oma piirkonna juhti ja/või vallavanemat.